Banner chính
Thứ Năm, 30/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình
Số hiệu KH 01/KH-BTC
Trích yếu Kế hoạch triển khai cuộc thi Thanh thiếu nhi đồng thị xã Tam Điệp năm 2012
Ban hành 01/03/2012
Hiệu lực
Người ký
Danh mục Văn bản KHKT tỉnh Ninh Bình
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Loại văn bản
File đính kèm

Kế hoạch triển khai Cuộc thi sáng tạo dành cho Thanh, thiếu niên, nhi đồng thị xã Tam Điệp năm 2012