Banner chính
Thứ Năm, 30/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình
Số hiệu 100/CV-HĐXT
Trích yếu Kiểm tra, khảo sát công tác triển khai Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Hoa Lư tỉnh Ninh Bình lần thứ II
Ban hành 24/08/2017
Hiệu lực
Người ký
Danh mục Văn bản của Tỉnh
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Loại văn bản
File đính kèm

 Ngày 24 tháng 08 năm 2017, đồng chí Tống Quang Thìn, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Hoa Lư đã ký, ban hành công văn số 100/CV-HĐXT về việc Kiểm tra, khảo sát công tác triển khai Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Hoa Lư tỉnh Ninh Bình lần thứ II.

Ban Biên tập đăng toàn văn nội dung của công văn trên để các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan biết, thực hiện