Banner chính
Thứ Tư, 29/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình
Số hiệu Luat 55/2010/QH12
Trích yếu Luật An toàn thực phẩm
Ban hành 17/06/2010
Hiệu lực
Người ký
Danh mục Văn bản KHKT Việt Nam
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Loại văn bản
File đính kèm

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã ký, ban hành Luật số 55/2010/QH12 “Luật An toàn thực phẩm” đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2010.

Ban biên tập Website xin đăng toàn văn nội dung văn bản Luật trên để các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan biết, thực hiện.