Banner chính
Thứ Năm, 30/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình
Số hiệu CV 01-CV/ĐĐLHH
Trích yếu Quy chế phối hợp giữa Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Ninh Bình với các Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy, Đảng ủy trực thuộc
Ban hành 10/03/2014
Hiệu lực
Người ký
Danh mục Văn bản KHKT tỉnh Ninh Bình
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Loại văn bản
File đính kèm

Thực hiện Quyết định số 544/QĐ-TU ngày 26/3/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình về việc Ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Ninh Bình với các Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy, Đảng ủy trực thuộc và các Đảng đoàn, Ban cán sự trực thuộc Tỉnh ủy Ninh Bình. Đảng đoàn Liên hiệp hội đã ký kết chương trình phối hợp công tác với các Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy, Đảng ủy trực thuộc và các Đảng đoàn, Ban cán sự trực thuộc Tỉnh ủy Ninh Bình.

Nhằm triển khai Chương trình phối hợp, Đảng đoàn Liên hiệp hội có công văn số 01-CV/ĐĐLHH ngày 10/3/2014 về việc triển khai Chương trình phối hợp. Ban Biên tập Website đăng toàn văn công văn số 01-CV/ĐĐLHH