Banner chính
Thứ Năm, 30/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình
Số hiệu Số: 770/QĐ-LHHVN
Trích yếu Quy định về thể loại, thể thức, thẩm quyền thông qua, ban hành văn bản
Ban hành 14/12/2011
Hiệu lực
Người ký
Danh mục Văn bản KHKT Việt Nam
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Loại văn bản
File đính kèm

Quyết định số 770/QĐ-LHHVN ngày 14/12/2011 của Liên hiệp hội Việt Nam Ban hành Quy định về thể loại, thể thức, thẩm quyền thông qua, ban hành văn bản

Chi tiết tham khảo tại http://vusta.vn/temps/Home/template2/?nid=A5C9