Banner chính
Thứ Năm, 30/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình
Số hiệu Số: 50/QĐ-BTC
Trích yếu Quyết định Ban hành Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Bình lần thứ VI (2012-2013)
Ban hành 16/04/2012
Hiệu lực
Người ký
Danh mục Văn bản KHKT tỉnh Ninh Bình
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Loại văn bản
File đính kèm

Ngày 16/04/2012, đồng chí Lê Văn Dung - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Bình Quyết định ban hành “Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Bình lần thứ VI (2012-2013)”. Ban biên tập website xin gửi tới bạn đọc nội dung “Thể lệ Hội thi”.