Banner chính
Thứ Năm, 30/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình
Số hiệu QĐ 192/QĐ-UBND
Trích yếu Quyết định Kiện toàn Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tạo dành cho Thanh Thiếu niên và Nhi đồng tỉnh Ninh Bình
Ban hành 28/03/2014
Hiệu lực
Người ký
Danh mục Văn bản KHKT tỉnh Ninh Bình
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Loại văn bản
File đính kèm

Ngày 28/3/2014, UBND tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định số 192/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên và nhi đồng tỉnh Ninh Bình. Ban Biên tập Website đăng toàn văn Quyết định số 192/QĐ-UBND.