Banner chính
Thứ Tư, 29/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình
Số hiệu QĐ 98/QĐ-BTC
Trích yếu Quyết định tặng Giấy Chứng nhận cho cá nhân đoạt giải Cuộc thi sáng tạo Thanh Thiếu niên và Nhi đồng tỉnh Ninh Bình lần thứ V
Ban hành 17/10/2014
Hiệu lực
Người ký
Danh mục Văn bản KHKT tỉnh Ninh Bình
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Loại văn bản
File đính kèm

Ngày 17 tháng 10 năm 2014, thay mặt Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tạo dành cho Thanh, Thiếu niên và Nhi đồng năm 2014. Ông Đinh Quốc Luật, Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh ký Quyết định về việc tặng Giấy chứng nhận cho cá nhân đạt giải trong Cuộc thi sáng tạo dành cho Thanh, Thiếu niên và Nhi đồng tỉnh Ninh Bình lần thứ V (2013-2014).

Ban biên tập xin đăng toàn văn nội dung Quyết định trên, kèm theo danh sách các cá nhân đoạt giải trong Cuộc thi.