Banner chính
Thứ Năm, 30/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình
Số hiệu QĐ 84/QĐ-BTC
Trích yếu Quyết định thành lập Đoàn khảo sát công tác triển khai Hội thi sáng tạo tỉnh Ninh Bình lần thứ VII (2014-2015)
Ban hành 11/06/2015
Hiệu lực
Người ký
Danh mục Văn bản KHKT tỉnh Ninh Bình
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Loại văn bản
File đính kèm

Ngày 11 tháng 6 năm 2015, Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh ban hành Quyết định số 84/QĐ-BTC về việc thành lập Đoàn khảo sát công tác triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Bình lần thứ VII (2014-2015). Ban Biên tập đăng toàn văn Quyết định đó, để các sở, ban, ngành, các cơ quan đơn vị, các huyện, thành phố biết triển khai thực hiện.