Banner chính
Thứ Tư, 29/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình
Số hiệu Số: 67/QĐ-TBTC
Trích yếu Quyết định về việc ban hành thể lệ Cuộc thi sáng tạo dành cho Thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Ninh Bình lần thứ Ba (2011-2012)
Ban hành 27/10/2011
Hiệu lực
Người ký
Danh mục Văn bản KHKT tỉnh Ninh Bình
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Loại văn bản
File đính kèm

Quyết định về việc ban hành thể lệ Cuộc thi sáng tạo dành cho Thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Ninh Bình lần thứ Ba (2011-2012)