Banner chính
Thứ Tư, 29/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình
Số hiệu Số 2457/QĐ-TTg
Trích yếu Quyết định về việc phê duyệt Chương trình Quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020
Ban hành 31/12/2010
Hiệu lực
Người ký
Danh mục Văn bản KHKT Việt Nam
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Loại văn bản
File đính kèm

Ngày 31 tháng 12 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 2457/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình Quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020, Ban biên tập website xin đăng toàn văn Quyết định phê duyệt này tới toàn thể bạn đọc quan tâm đến Công nghệ nước nhà.