Banner chính
Thứ Năm, 30/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình
Số hiệu QĐ 182/QĐ-BTC
Trích yếu Thể lệ Cuộc thi sáng tạo Thanh, Thiếu niên và Nhi đồng tỉnh Ninh Bình lần thứ VII
Ban hành 06/11/2015
Hiệu lực
Người ký
Danh mục Văn bản KHKT tỉnh Ninh Bình
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Loại văn bản
File đính kèm

Ngày 06 tháng 11 năm 2015, đồng chí Lê Văn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Cuộc thi tỉnh Ninh Bình lần thứ VII đã ký, ban hành Quyết định số 182/QĐ-BTC về việc Ban hành Thể lệ Cuộc thi sáng tạo Thanh, Thiếu niên và Nhi đồng tỉnh Ninh Bình lần thứ VII (2015-2016). Ban Biên tập đăng toàn văn nội dung Kế hoạch trên để các cá nhân, tập thể biết và thực hiện.