Banner chính
Thứ Năm, 30/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình
Số hiệu CV 251/LHHVN-KHCNMT
Trích yếu Tổ chức thực hiện "Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5"
Ban hành 27/04/2016
Hiệu lực
Người ký
Danh mục Văn bản KHKT Việt Nam
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Loại văn bản
File đính kèm

Ngày 27 tháng 04 năm 2016, thay mặt Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Nghiêm Vũ Khải đã ký Công văn số 251/LHHVN-KHCNMT về việc tổ chức thực hiện "Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5".

Ban Biên tập đăng toàn văn nội dung Công văn trên để các cá nhân, tập thể biết và thực hiện.