Banner chính
Thứ Tư, 29/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình
Số hiệu QĐ 208/QĐ-BTC
Trích yếu Về việc công nhận kết quả các công trình đoạt giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ VII (2014-2015)
Ban hành 28/12/2015
Hiệu lực
Người ký
Danh mục Văn bản KHKT tỉnh Ninh Bình
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Loại văn bản
File đính kèm

Ngày 28 tháng 12 năm 2015, đồng chí Lê Văn Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Bình đã ký Quyết định số 208/QĐ-BTC về việc công nhận kết quả các công trình đoạt giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ VII (2014-2015). Ban Biên tập đăng toàn văn Quyết định trên để các cá nhân, tập thể biết và thực hiện.