Banner chính
Thứ Năm, 30/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình
Số hiệu CV 2374/STNMT-BVMT
Trích yếu về việc giới thiệu, đề nghị xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2017
Ban hành 12/12/2016
Hiệu lực
Người ký
Danh mục Văn bản KHKT tỉnh Ninh Bình
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Loại văn bản
File đính kèm

Ngày 12 tháng 12 năm 2016, đồng chí Lê Khắc Khoa, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã ký và ban hành Công văn số 2374/STNMT-BVMT với nội dung "về việc giới thiệu, đề nghị xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2017".

Ban Biên tập đăng toàn văn nội dung của Công văn trên để các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan biết, thực hiện.