Banner chính
Thứ Bảy, 18/05/2024
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình
Số hiệu CV 74/CV-BTC
Trích yếu Về việc kiểm tra, đôn đốc công tác tổ chức triển khai Cuộc thi sáng tạo Thanh, Thiếu niên và Nhi đồng tỉnh Ninh Bình lần thứ VII (2015-2016)
Ban hành 22/03/2016
Hiệu lực
Người ký
Danh mục Văn bản KHKT tỉnh Ninh Bình
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Loại văn bản
File đính kèm

Ngày 22 tháng 03 năm 2016, đồng chí Đỗ Văn Dung, Phó Trưởng ban Thường trực Tổ chức Cuộc thi tỉnh Ninh Bình đã ký, ban hành Cônmg văn số 74/CV-BTC về việc kiểm tra, đôn đốc công tác tổ chức triển khai Cuộc thi sáng tạo Thanh, Thiếu niên và Nhi đồng tỉnh Ninh Bình lần thứ VII (2015-2016). Ban Biên tập đăng toàn văn nội dung Công văn trên để các cá nhân, tập thể biết và thực hiện.