Banner chính
Thứ Tư, 29/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình
Số hiệu CV 152/UBND-VP6
Trích yếu Về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam 18/5
Ban hành 22/04/2015
Hiệu lực
Người ký
Danh mục Văn bản KHKT tỉnh Ninh Bình
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Loại văn bản
File đính kèm

Thực hiện công văn số 152/UBND-VP6 ngày 22 tháng 04 năm 2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình “về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam 18/5”. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh có công văn đề nghị các Hội thành viên triển khai tổ chức có hiệu quả các hoạt động kỷ niệm tại đơn vị mình góp phần khơi dậy niềm đam mê, lòng tự hào đối với đội ngũ công tác quản lý và nghiên cứu, đồng thời cổ vũ các hoạt động nghiên cứu, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật đến mọi tầng lớp trong xã hội.
Ban biên tập đăng toàn văn nội dung công văn để các Hội thành viên biết, thực hiện.