Banner chính
Thứ Tư, 29/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình
Số hiệu Số: 8691/VPCP-KGVX
Trích yếu V/v phê duyệt điều lệ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Ban hành 06/12/2011
Hiệu lực
Người ký
Danh mục Văn bản KHKT Việt Nam
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Loại văn bản
File đính kèm