Banner chính
Thứ Ba, 28/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 3/2019

Thứ Sáu, 15/03/2019
Từ đầu tháng 3/2019 nhiều chính sách mới bắt đầu có hiệu lực thi hành, xin điểm qua một vài chính sách về y tế, doanh nghiệp,… như sau:

1. Chính thức áp dụng hồ sơ bệnh án điện tử theo lộ trình

Bộ Y tế ban hành Thông tư 46/2018/TT-BYT quy định lộ trình áp dụng hồ sơ bệnh án điện tử như sau:

Giai đoạn từ năm 2019 - 2023

- Các cơ sở khám, chữa bệnh hạng I trở lên chủ động nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin tại cơ sở để triển khai hồ sơ bệnh án điện tử theo quy định;

- Các cơ sở khám, chữa bệnh khác căn cứ vào nhu cầu, năng lực thực tế để chuẩn bị điều kiện cần thiết cho việc triển khai hồ sơ bệnh án điện tử.

Giai đoạn từ năm 2024 - 2028:

- Tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh trên toàn quốc phải triển khai hồ sơ bệnh án điện tử;

- Các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Bộ ngành khác chưa triển khai được hồ sơ bệnh án điện tử thì phải có văn bản báo cáo Bộ Y tế;

- Các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa triển khai được hồ sơ bệnh án điện tử phải có văn bản báo cáo Sở Y tế.

Văn bản báo cáo của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải nêu rõ lý do, lộ trình triển khai hồ sơ bệnh án điện tử nhưng phải hoàn thành trước 31/12/2030.

Thông tư 46/2018/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 01/3/2019.

2. Áp dụng mới 86 biểu mẫu trong đăng ký kinh doanh

Ngày 08/01/2019 Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổi Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Theo đó, từ 11/3/2019 áp dụng 86 biểu mẫu mới khi đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh, gồm:

- 10 mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp và Danh sách kèm theo;

- 25 mẫu Thông báo và các văn bản khác do doanh nghiệp phát hành;

- 06 mẫu văn bản quy định cho hộ kinh doanh;

- 07 mẫu Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;

- 29 mẫu thông báo và các văn bản khác của Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh;

- 09 mẫu văn bản quy định cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện.

Chi tiết các mẫu văn bản xem tại phụ lục đính kèm Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT.

3. Tấn công tình dục người bệnh trong bệnh viện là phạm tội hình sự

Theo hướng dẫn tại Thông tư 43/2018/TT-BYT, các sự cố y khoa dưới đây được xem là phạm tội hình sự, gồm:

- Giả mạo nhân viên y tế để điều trị cho người bệnh;

- Bắt cóc (hay dụ dỗ) người bệnh ở mọi lứa tuổi;

- Tấn công tình dục người bệnh trong khuôn viên bệnh viện;

- Gây tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng cho người bệnh hoặc nhân viên y tế trong khuôn viên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

Các sự cố y khoa nghiêm trọng khác (NC3 loại G, H, I) không đề cập trong các mục từ 1 đến 27 (thuộc Phụ lục II được đính kèm Thông tư 43 này).

Xem thêm tại Thông tư 43/2018/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 01/3/2019.

4. Một số yêu cầu khi ban hành chế độ báo cáo nhà nước

Nghị định 09/2019/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 24/01/2019 đưa ra yêu cầu khi ban hành chế độ báo cáo như sau:

Thứ nhất, tên báo cáo phải bảo đảm rõ ràng, ngắn gọn và thể hiện được bao quát nội dung, phạm vi yêu cầu báo cáo;

Thứ hai, nội dung yêu cầu báo cáo:

- Bảo đảm cung cấp những thông tin cần thiết nhằm phục vụ mục tiêu quản lý, chỉ đạo, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền; nội dung yêu cầu báo cáo phải rõ ràng, dễ hiểu, tạo thuận lợi cho đối tượng thực hiện báo cáo;

- Tùy từng trường hợp cụ thể, nội dung yêu cầu báo cáo có thể chỉ có phần lời văn, chỉ có phần số liệu hoặc bao gồm cả phần lời văn và phần số liệu.

Thứ ba, đối tượng thực hiện báo cáo, cơ quan nhận báo cáo

- Chế độ báo cáo phải xác định rõ đối tượng thực hiện báo cáo (bao gồm cơ quan hành chính nhà nước, tổ chức, cá nhân) và xác định cụ thể tên cơ quan nhận báo cáo;

- Việc quy định đối tượng thực hiện báo cáo phải bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đối tượng thực hiện báo cáo.

Thứ tư, phương thức gửi, nhận báo cáo: Báo cáo được thể hiện dưới hình thức văn bản giấy hoặc văn bản điện tử. Báo cáo được gửi đến cơ quan nhận báo cáo bằng một trong các phương thức như trực tiếp, qua bưu điện, fax,…

Chi tiết xem tại Nghị định 09/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 12/3/2019.

Đông Hà

Các tin khác