Banner chính
Thứ Sáu, 24/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 05/2022

Thứ Tư, 06/07/2022
Nhiều chính sách mới liên quan lớn đến đời sống,kinh tế xã hội như: được đăng ký xe máy tại công an xã; Sửa đổi quy định về tiêu chuẩn người biên soạn sách giáo khoa; Quy định thời gian tối đa hoàn thành học trung cấp, cao đẳng: Hỗ trợ chuyển đổi nghề đối với đồng bào dân tộc thiểu số; Quy định mới cấp phép nhập khẩu văn hoá phẩm không nhằm mục đích kinh doanh; Tăng mức vay cho học sinh, sinh viên lên thành 4 triệu đồng/tháng.. là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2022.

1. Đăng ký xe máy tại công an xã, ôtô tại công an huyện

Được đăng ký xe máy tại công an xã từ ngày 21/5/2022 là nội dung tại Thông tư 15/2022/TT-BCA sửa đổi Thông tư 58/2020/TT-BCA quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Cụ thể, công an xã, phường, thị trấn:

- Đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương mình và cơ quan, tổ chức, cá nhân người nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa phương mình;

- Tổ chức thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng được của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương.

2. Sửa đổi quy định về tiêu chuẩn người biên soạn sách giáo khoa

Thông tư 05/2022/TT-BGDĐT sửa đổi Quy định tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa, được Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành kèm theo thông tư 33/2017/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 5/5/2022.

Theo thông tư này, người biên soạn sách giáo khoa phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau: có trình độ được đào tạo từ đại học trở lên theo chuyên ngành phù hợp với môn học, hoạt động giáo dục có sách giáo khoa được biên soạn; am hiểu về khoa học giáo dục; có ít nhất ba năm trực tiếp giảng dạy hoặc nghiên cứu về chuyên môn phù hợp với môn học, hoạt động giáo dục có sách giáo khoa được biên soạn; là công dân Việt Nam, có phẩm chất đạo đức, tư tưởng tốt.

3. Quy định thời gian tối đa hoàn thành học trung cấp, cao đẳng

Thông tư 04/2022/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành ngày 30/3/2022 và sẽ có hiệu lực vào ngày 15/5/2022, quy định về tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo tín chỉ.

Theo đó, thời gian tối đa để người học hoàn thành chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng sẽ do hiệu trưởng quyết định nhưng phải đảm bảo: không vượt quá 1,5 lần thời gian đào tạo đối với chương trình từ 2 đến 3 năm học; không vượt quá 2 lần thời gian đào tạo đối với chương trình từ 1 đến dưới 2 năm học. Như vậy, thời gian học trung cấp, cao đẳng tối đa đến 4,5 năm đối với các chương trình đào tạo 3 năm.

Theo quy định cũ tại thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH, thời gian tối đa không vượt quá 2 lần thời gian thiết kế cho chương trình từ 2 đến 3 năm học, không vượt quá 3 lần thời gian thiết kế cho chương trình từ 1 đến dưới 2 năm học.

4. Hỗ trợ chuyển đổi nghề đối với đồng bào dân tộc thiểu số

Thông tư 15/2022 của Bộ Tài chính về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, có hiệu lực từ ngày 1/5, quy định các điều khoản về hỗ trợ chuyển đổi nghề đối với người dân.

Theo đó, trường hợp chính quyền địa phương không bố trí được đất sản xuất thì hộ không có hoặc thiếu đất sản xuất được hỗ trợ một lần chuyển đổi nghề. Mức hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng mỗi hộ, để mua sắm nông cụ, máy móc làm dịch vụ sản xuất nông nghiệp, làm các ngành nghề khác.

Trường hợp không có nhu cầu mua sắm nông cụ, máy móc thì được hỗ trợ học nghề để chuyển đổi nghề theo quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới ba tháng. Quy trình, phương thức hỗ trợ thực hiện theo hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc.

5. Quy định mới cấp phép nhập khẩu văn hoá phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

Nghị định 22/2022 sửa đổi Nghị định 32/2012 về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh, có hiệu lực từ ngày 10/5.

Theo đó, thời hạn cấp giấy phép, giám định văn hóa phẩm nhập khẩu không nhằm mục đích kinh doanh được quy định như sau:

- Trong thời hạn hai ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp phép phải cấp giấy phép. Đối với văn hóa phẩm là phim thì trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp phép phải cấp giấy phép.

- Thời gian giám định văn hóa phẩm nhập khẩu tối đa không quá 12 ngày làm việc. Đối với văn hóa phẩm là phim thì thời gian giám định phim không quá 12 ngày làm việc, kể từ ngày tổ chức cung cấp bản phim.

Về thẩm quyền cấp phép: Bộ VH-TT&DL cấp giấy phép nhập khẩu phim để phát hành, phổ biến theo quy định trong toàn quốc (Quy định hiện nay là cấp phép đối với phim điện ảnh, phim truyền hình để phổ biến, phát hành theo quy định trong toàn quốc hoặc trên địa bàn hai địa phương trở lên).

Bổ sung thẩm quyền cho Sở VH-TT&DL cấp giấy phép nhập khẩu phim để phát hành, phổ biến theo quy định do Đài Phát thanh - Truyền hình địa phương nhập khẩu.

Đồng thời, bổ sung thêm quy định về việc cơ quan cấp phép nhập khẩu phim sẽ thu hồi Giấy phép khi phát hiện nội dung phim vi phạm quy định cấm tại Luật Điện ảnh.

6. Tăng mức vay cho học sinh, sinh viên lên thành 4 triệu đồng/tháng

Có hiệu lực từ ngày 19/5/2022, Quyết định 05/2022/QĐ-TTg đã điều chỉnh quy định về tín dụng đối với học sinh, sinh viên.
Theo đó, mức vay vốn tối đa của mỗi sinh viên đã được tăng từ 2,5 triệu đồng/tháng lên thành 04 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, không phải ai cũng được hưởng chính sách vay này. Theo Quyết định 05/2022/QĐ-TTg, những học sinh, sinh viên được vay vốn phải là người có hoàn cảnh khó khăn theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và tại các cơ sở đào tạo nghề, bao gồm:

- Học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động.

- Học sinh, sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo hoặc hộ có mức sống trung bình.

- Học sinh, sinh viên mà gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú.

Đông Hà

Các tin khác