Banner chính
Thứ Ba, 28/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền trong hệ thống Liên hiệp Hội tỉnh

Thứ Năm, 08/11/2018
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Ninh Bình với hơn 20 năm hoạt động đã có nhiều hoạt động phong phú, sáng tạo, đạt nhiều kết quả nổi bật. Liên hiệp Hội phát triển từng bước khẳng định là tổ chức chính trị - xã hội, cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với trí thức và trí thức với Đảng, Nhà nước. Với việc xác định công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ là một trong những chức năng hàng đầu của Liên hiệp Hội tỉnh và các hội thành viên, hướng vào việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, các nghị quyết của Trung ương và tỉnh, thông tin về những tiến bộ mới của nhiều lĩnh vực khoa học - công nghệ phục vụ sản xuất, đời sống chăm lo sức khoẻ cộng đồng.

Trí thức đi đầu trong việc truyền bá, phổ biến những tinh hoa tri thức của nhân loại, góp phần thiết thực nâng cao dân trí, áp dụng hiệu quả các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống. Trong những năm gần đây, công tác thông tin tuyên truyền của Liên hiệp Hội và 18 Hội thành viên, 02 trung tâm trực thuộc đã được nâng cao giúp cho Liên hiệp Hội và các Hội thành viên có thêm nguồn lực, kinh nghiệm phát huy vai trò của trí thức trong thời đại mới.

Thực hiện chủ trương nâng cao dân trí trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Liên hiệp Hội và các hội thành viên luôn coi việc phổ biến kiến thức khoa học - kỹ thuật cho quần chúng nhân dân, cho hội viên và đội ngũ trí thức trong tỉnh là công tác hàng đầu.

Thông qua các hội nghị, các đặc san về khoa học kỹ thuật, Liên hiệp hội và các hội thành viên đã thường xuyên phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng chính sách pháp luật Nhà nước, các thành tựu khoa học kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ cho đội ngũ trí thức và người nông dân. Đồng thời tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 20-NQ/TW, Nghị quyết số 29-NQ/TW,  Nghị quyết số 27, Chỉ thị 14/CT-TTg, Quyết định số 14/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình hành động của Tỉnh uỷ đến lãnh đạo các Sở, ban, ngành, các huyện, thành phố.

Mỗi năm, Bản tin khoa học kỹ thuật của Liên hiệp Hội đều xuất bản 4 số (trong đó mỗi quý 1 số) với số lượng 500 cuốn/quý, tổng số có 1.800 cuốn Bản tin hằng năm được phát hành rộng rãi tại các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, huyện, thành phố; một số các Công ty, Doanh nghiệp, Trường học, các xã phường trên địa bàn tỉnh; Ban Biên tập, công tác viên của Liên hiệp Hội; Liên hiệp Hội Việt Nam, các tỉnh trực thuộc trương ương. Bản tin gồm 32 trang, các bài viết, hình ảnh được Ban biên tập lựa chọn đúng bài, ảnh minh họa phù hợp với từng bài, cách bố trí, sắp xếp bài hợp lý với từng nội dung của mục lục Bản tin. Các hội thành viên thuộc hệ thống Liên hiệp Hội tích cực tham gia cộng tác viết bài đăng đặc san, website Liên hiệp Hội. Chất lượng nội dung và hình thức trình bày ngày được nâng cao, hình ảnh sắc nét, câu chữ chau chuốt. Bản tin được đón nhận từ các bạn đọc các tỉnh quan tâm, có cộng tác viên ở xa cũng gửi bài viết về Ban Biên tập như tỉnh Bình Định.

Liên hiệp Hội tỉnh đã phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Ninh Bình, các phương tiện thông tin đại chúng lựa chọn các giải pháp, biên tập những nội dung để tuyên truyền các giải pháp được Hội đồng đánh giá cao và đoạt giải tại các Giải thưởng Khoa học công nghệ Việt Nam, Giải thưởng KHCN Hoa Lư, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng trên toàn tỉnh. Tuyên truyền những chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về Khoa học công nghệ. Phối hợp với một số Sở như: Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường tuyên truyền phổ biến kiến thức các lĩnh vực y tế phòng bệnh, phòng dịch, hướng dẫn quy trình trong công tác chăn nuôi, nuôi trồng, bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp trong tỉnh... những chuyên mục thuộc các vấn đề về: khoa học và công nghệ, giáo dục - đào tạo, chuyển giao tiến bộ khoa học và kỹ thuật vào sản xuất và đời sống xã hội, góp phần không nhỏ vào việc nâng cao dân trí. Hằng năm, có 24 chuyên mục trong đó mỗi tháng là 2 chuyên mục với thời lượng phát sóng là 15 phút trên truyền hình.

Bên cạnh đó, website của Liên hiệp Hội cũng là một kênh rất quan trọng trong công tác thông tin, tuyên truyền. Hiện nay, website Liên hiệp hội có hơn 4 triệu lượt người truy cập. Cho thấy rằng trang website của Liên hiệp hội ngày càng đổi mới, phong phú, đa dạng. Các tin hoạt động của Liên hiệp Hội như các Hội nghị, Hội thảo, tập huấn trong và ngoài tỉnh được cập nhật thường xuyên. Các bài viết ngày càng chất lượng cả về nội dung và hình thức phù hợp với tình hình mới hiện nay. Văn bản chính sách, quyết định, quy định, quy chế của Liên hiệp Hội được cập nhật kịp thời.

Từ trước đến nay, trên tất cả mọi lĩnh vực, công tác thông tin tuyên truyền vẫn là một công tác được Liên hiệp Hội chú trọng, ưu tiên. Những ngày lễ lớn, kỷ niệm của đất nước, các đơn vị trong tỉnh, Liên hiệp Hội và các hội thành viên luôn bám sát sự chỉ đạo của cấp trên để thực hiện treo băng rôn, khẩu hiệu kịp thời, chính xác. Trong các đợt công tác, ban lãnh đạo Liên hiệp Hội luôn tạo điều kiện để các thành viên Ban Thông tin tuyên truyền có thể đi học tập, trao đổi kinh nghiệm, mở mang tri thức về phục vụ công tác chuyên môn của mình.

Như vậy, qua các hoạt động cụ thể của mình, công tác thông tin tuyên truyền trong hệ thống Liên hiệp Hội đã và đang ngày được nâng cao, đây cũng là một cách để Liên hiệp Hội dần khẳng định vị thế của mình./.

Bích Đào

Các tin khác