Banner chính
Thứ Bảy, 25/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Thủ tục làm Căn cước công dân khi mất Chứng minh thư từ 01/7/2021

Thứ Hai, 02/08/2021
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 60/2021/TT-BCA quy định trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021.

Theo Thông tư 60, trường hợp công dân làm Căn cước công dân sau khi bị mất Chứng minh thư từ sau ngày 01/7 thì cần tra cứu tàng thư Căn cước công dân.

Các trường hợp phải tra cứu qua tàng thư Căn cước công dân gồm: Chứng minh nhân dân 9 số bị mất hoặc hư hỏng không thể xác định được đầy đủ nội dung thông tin hoặc khi cần xác minh, đối chiếu thông tin về công dân trong tàng thư Căn cước công dân.

Hồ sơ để tra cứu gồm có phiếu giao nhận hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân cần tra cứu và phiếu thu nhận thông tin Căn cước công dân.

Trách nhiệm duyệt hồ sơ tra cứu tàng thư Căn cước công dân thuộc về 3 đơn vị sau:

Thứ nhất, tại các Công an huyện, quận, thị xã, thành phố:

Trường hợp tra cứu tàng thư Căn cước công dân trong phạm vi tỉnh, thành phố thì Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội duyệt hồ sơ tra cứu và gửi đến Đội tàng thư Căn cước công dân thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội để tra cứu.

Trường hợp tra cứu tàng thư căn cước công dân ngoài phạm vi tỉnh, thành phố thì Trưởng Công an cấp huyện, quận duyệt hồ sơ tra cứu và gửi đến Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội nơi cần tra cứu.

Thứ hai, tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội:

Trường hợp tra cứu tàng thư Căn cước công dân trong phạm vi tỉnh, thành phố thì Đội trưởng phụ trách công tác cấp, quản lý Căn cước công dân duyệt hồ sơ tra cứu và gửi đến Đội tàng thư căn cước công dân thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội để tra cứu.

Trường hợp tra cứu tàng thư Căn cước công dân ngoài phạm vi tỉnh, thành phố thì Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội duyệt hồ sơ tra cứu và gửi đến Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội nơi cần tra cứu.

Thứ ba, tại Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư:

Giám đốc Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư duyệt hồ sơ cần tra cứu và gửi đến Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội nơi cần tra cứu.

Thông tư mới có hiệu lực từ ngày 01/7 cũng lưu ý các đơn vị nhận được yêu cầu tra cứu có trách nhiệm tra cứu theo nội dung, thời hạn tra cứu và gửi kết quả tra cứu cho đơn vị yêu cầu để kịp thời cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước cho công dân.

Thu Hoài

Các tin khác