Banner chính
Thứ Ba, 28/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Tìm hiểu về hiệp định TPP - CPTPP

Thứ Hai, 23/04/2018
Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) là Hiệp định thương mại tự do được đàm phán từ tháng 3/2010, bao gồm 12 nước thành viên là Hoa Kỳ, Canada, Mexico, Peru, Chile, New Zealand, Australia, Nhật Bản, Singapore, Brunei, Malaysia và Việt Nam. TPP được chính thức ký ngày 4/2/2016 và được dự kiến sẽ có hiệu lực từ 2018. Tuy nhiên, đến tháng 1/2017, Hoa Kỳ tuyên bố rút khỏi TPP, khiến TPP không thể đáp ứng điều kiện có hiệu lực như dự kiến ban đầu.

Tháng 11/2017, 11 nước thành viên TPP ra Tuyên bố chung thống nhất đổi tên TPP thành Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). CPTPP được chính thức ký kết vào tháng 3/2018 bởi 11 nước thành viên còn lại của TPP (không bao gồm Hoa Kỳ). CPTPP sẽ có hiệu lực nếu ít nhất 6 nước hoặc một nửa số thành viên CPTPP phê chuẩn hiệp định này.

CPTPP giữ nguyên gần như toàn bộ các cam kết của TPP ngoại trừ (i) các cam kết của Hoa Kỳ hoặc với Hoa Kỳ; (ii) 22 điểm tạm hoãn (có Danh mục chi tiết) và (iii) một số sửa đổi trong các Thư song phương giữa các Bên của CPTPP.

Văn kiện đàm phán bổ sung CPTPP là những văn kiện tách bạch khỏi Văn kiện chính thức CPTPP, dùng để giải quyết những vấn đề bên lề còn khúc mắc giữa hai hay nhiều nước thành viên trong Hiệp định. Các Văn kiện này còn được biết đến dưới hình thức các Thư song phương bên lề CPTPP.

Dưới đây là những Văn kiện đàm phán bổ sung giữa Việt Nam và một số nước thành viên CPTPP

1. Australia - Việt Nam
- Dịch vụ thanh toán điện tử (Electronic Payment Services)
- Lao động (Labour)
- An ninh mạng (Cyber Security)
- Bản ghi nhớ liên quan đến Điều 18.47
- Bản ghi nhớ liên quan đến Điều 18.53
- Bản ghi nhớ duy trì song phương Hiệp định TPP
- Bản ghi nhớ những hiểu biết chung song phương về Hiệp định TPP

2. Canada - Việt Nam
- Dịch vụ thanh toán điện tử (Electronic Payment Services)
- Hàng hóa đặc biệt (Distinctive Products)
- Lao động (Labour)
- Liên kết bằng sáng chế (Patent Linkage)
- Nhãn hiệu (Trademarks)
- Quảng bá dược phẩm(Marketing of Certain Pharmaceutical Products)
- Thương mại điện tử (E-Commerce)
- Văn hóa (Culture)

3. New Zealand - Việt Nam
- Dịch vụ thanh toán điện tử (Electronic Payment Services)
- Lao động (Labour)
- Quảng bá dược phẩm (Pharmaceutical Marketing)
- An ninh mạng (Cyber Security)
- Dữ liệu kiểm tra hóa chất nông nghiệp (Agricultural Chemical Test Data)
- Mối liên hệ giữa CPTPP và AANZFTA
- Giải quyết tranh chấp Nhà nước - nhà đầu tư (ISDS)

4. Nhật Bản - Việt Nam
- Dữ liệu kiểm tra hóa chất nông nghiệp (Agricultural Chemical Test Data)
- Dịch vụ thanh toán điện tử (Electronic Payment Services)
- Quảng bá dược phẩm (Marketing of Certain Pharmaceutical Products)
- Lao động (Labour)
- An ninh mạng (Cyber Security)

Trên đây là những Văn kiện đàm phán bổ sung giữa Việt Nam và một số nước thành viên CPTPP, những nước còn lại Việt Nam đang trong quá trình đàm phán, hoàn thiện.

Đông Hà

Các tin khác