Banner chính
Thứ Năm, 30/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Bộ KH&CN yêu cầu kiểm soát chặt chẽ chất lượng xăng dầu

Thứ Hai, 30/01/2012
Ngày 11/1/2012, Bộ KH&CN đã có công điện số 62/CĐ-BKHCN và công điện số 63/ BKHCN- TĐC gửi đến Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW và các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên cả nước về việc kiểm soát chất lượng xăng dầu.
Theo đó, Bộ KH&CN đề nghị Ủy ban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc TW chỉ đạo các cơ quan  liên quan triển khai thực hiện các công việc như:

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở, cửa hàng, các điểm kinh doanh xăng dầu trên địa bàn quản lý về chất lượng xăng dầu, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi gian lận, vi phạm, đặc biệt trong quá trình lưu thông xăng dầu trên thị trường.

Lấy mẫu xăng dầu tại các địa điểm kiểm tra (đặc biệt là những điểm có khiếu nại của người tiêu dùng, có nghi ngờ về chất lượng), lấy mẫu xăng dầu của xe bị cháy dở và mẫu xăng dầu nơi chủ xe bị cháy đã mua để kiểm tra. Thống kê các vụ cháy ô tô, xe máy trên địa bàn, phối hợp vớ các bên liên quan tìm nguyên nhân gây ra cháy xe ô tô, xe máy.

Thông báo công khai, kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng, các cơ sở sản xuất, chế biến xăng dầu và cửa hàng kinh doanh xăng dầu không đảm bảo chất lượng để người tiêu dùng biết, cảnh giác.

Các tỉnh, thành phố trực thuộc TW và báo cáo kịp thời các vi phạm về chất lượng xăng dầu trên địa bàn quản lý về Bộ KH&CN qua Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Bên cạnh đó, Bộ KH&CN cũng đã có công điện gửi các doanh nghiệp  kinh doanh xăng dầu để hướng dẫn xử lý những việc liên quan đến hiện tượng cháy, nổ trong thời gian qua.

Công điện ghi rõ: Theo quy định tại Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu phải thực hiện các biện pháp quản lý chất lượng theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường.

Để chất lượng xăng dầu từ khâu sản xuất, nhập khẩu đến khâu tiêu thụ đáp ứng yêu cầu quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 1: 2009/BKHCN, Bộ Khoa học và Công nghệ yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cần kiểm soát chặt chẽ chất lượng xăng dầu đã được chứng nhận phù hợp quy chuẩn quốc gia QCVN 1: 2009/BKHCN; tuân thủ các quy định về quản lý xăng dầu trong quá trình sản xuất, nhập khẩu, phân phối và đặc biệt trong quá trình vận chuyển xăng dầu từ kho đến các đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu.  Báo cáo kịp thời Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (qua Cục Quản lý Chất lượng sản phẩm, hàng hóa) các vi phạm về chất lượng xăng dầu trong quá trình phân phối và vận chuyển nếu phát hiện vi phạm.

Các tin khác