Banner chính
Thứ Ba, 18/06/2024
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Đề án quy hoạch báo chí của Liên hiệp Hội Việt Nam

Thứ Năm, 20/02/2020
Vừa qua, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) tổ chức Hội thảo “Triển khai Đề án Quy hoạch báo chí của Liên hiệp Hội Việt Nam”. TS Phan Tùng Mậu - Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam và TS Đặng Vũ Cảnh Linh - Trưởng ban Truyền thông và Phổ biến kiến thức, Liên hiệp Hội Việt Nam chủ trì hội thảo.

Hiện nay việc quy hoạch báo chí Liên hiệp Hội Việt Nam thực hiện theo đúng Quyết định 362/QĐ-TTg ngày 3/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ, bám sát quan điểm, mục tiêu, các nội dung trong Quyết định, Liên hiệp Hội Việt Nam là cơ quan chủ quản của 1 cơ quan báo và 1 cơ quan tạp chí khoa học, trong đó cơ quan báo là cơ quan ngôn luận của Liên hiệp Hội Việt Nam, là tiếng nói của giới trí thức khoa học và công nghệ, tiếng nói của các thành viên Liên hiệp Hội Việt Nam, phục vụ mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng xã hội Việt Nam giàu mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.

TS Phan Tùng Mậu - Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam phát biểu khai mạc hội thảo.

Theo Đề án Quy hoạch báo chí Liên hiệp Hội Việt Nam giai đoạn 2019-2020 gồm có 3 phần trong sẽ kết hợp 3 tờ báo đó Kiến thức, Khoa học và Đời sống và đổi tên thành Kiến thức và đời sống.

Cơ quan báo chí mới được tổ chức theo mô hình đơn vị sự nghiệp có thu, tự chủ, tự trang trải, tự chịu trách nhiệm, có tài khoản và pháp nhân độc lập thuộc cơ quan chủ quản Liên hiệp Hội Việt Nam. Cơ quan báo chí mới được thành lập trên cơ sở 3 bộ phận: Bộ phận báo in, Bộ phận báo điện tử, Bộ phận các ấn phẩm phụ báo in và các chuyên trang điện tử.

Theo Đề án thì cơ quan báo chí mới sẽ lấy báo in Báo Khoa học và Đời sống cũ làm nòng cốt cho báo in và lấy Báo điện tử Kiến thức cũ làm nòng cốt báo điện tử. Báo điện tử Đất Việt là chuyên trang điện tử. Các bộ phận còn lại trở thành ấn phẩm phụ báo in và chuyên trang điện tử.

Chuyên trang Đất Việt (đổi tên từ Báo Đất Việt) và các chuyên trang điện tử khác (như Vietnamdaily.net.vn, Khoeplus24h.vn, game.kienthuc.net.vn) tập trung phát triển các chuyên mục chuyên sâu, ưu tiên chủ đề đoàn kết, tập hợp trí thức, xây dựng diễn đàn trí thức, tư vấn, phản biện và giám định xã hội, xây dựng cơ sở dữ liệu, kho trí thức phục vụ tra cứu các kiến thức chuẩn...

Ấn phẩm Đất Việt in cuối tuần, ấn phẩm in Chuyện đời, ấn phẩm Sống khỏe... được ủy quyền cho một Phó Tổng Biên tập cơ quan báo chí mới chỉ đạo, điều hành sản xuất, Tổng Biên tập chịu trách nhiệm xuất bản.

Tổ chức quản lý, điều hành cơ quan báo chí mới theo nguyên tắc tinh gọn, hiệu quả, đảm bảo tính kế thừa các thành công, thành tựu, nhân lực, cơ sở của các cơ quan báo chí hiện có, đồng thời đảm bảo tính chuyên nghiệp, hiện đại, học hỏi tiếp thu các mô hình làm báo chuyên nghiệp, hiệu quả ở Việt Nam và thế giới.

Phát biểu tại Hội thảo, TS. Phan Tùng Mậu - Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết, đề án quy hoạch báo chí của Liên hiệp Hội Việt Nam thực hiện theo Quyết định 1738 của Bộ Thông tin- Truyền thông về kế hoạch triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Hội thảo được tổ chức nhằm lấy ý kiến của các cơ quan báo chí trực thuộc hệ thống Liên Hiệp Hội Việt Nam, các nhà khoa học để góp ý về các phương án quy hoạch, định hướng phát triển một cơ quan ngôn luận của Liên hiệp Hội Việt Nam, tên của tờ báo mới, hình thức hoạt động các cơ quan truyền thông.

TS Đặng Vũ Cảnh Linh, Trưởng ban Truyền thông và Phổ biến kiến thức, Liên hiệp Hội Việt Nam chủ trì hội thảo

Theo ý kiến của TS Đặng Vũ Cảnh Linh - Trưởng ban Truyền thông và Phổ biến kiến thức Liên hiệp Hội Việt Nam đã trình bày về Đề án quy hoạch báo chí của Liên hiệp Hội Việt Nam. Ông cho biết, việc xây dựng đề án quy hoạch báo chí đã được triển khai thảo luận qua nhiều cấp.

Theo đó, mục tiêu của đề án quy hoạch xác định rõ, Liên hiệp Hội Việt Nan đảm bảo thành lập, phát triển và quản lý hiệu quả một cơ quan báo (ngôn luận) của Liên hiệp Hội Việt Nam trên cơ sở sát nhập các cơ quan báo chí hiện có, sẽ thực hiện nhiệm vụ chính trị của Liên hiệp Hội Việt Nam, là tiếng nói của trí thức khoa học và công nghệ, có tầm vóc và uy tín, có trách nhiệm với Tổ quốc, nhân dân, có tầm ảnh hưởng sâu rộng đối với công chúng trong và ngoài nước, tuân thủ Luật Báo chí và pháp luật Việt Nam.

Liên hiệp Hội Việt Nam xác định rõ, về lâu dài, đảm bảo phát triển và quản lý hiệu quả một cơ quan tạp chí khoa học liên ngành, là nơi giới thiệu, công bố các công trình nghiên cứu, các sản phẩm khoa học, ứng dụng, thông tin khoa học và công nghệ của Liên hiệp Hội Việt Nam và các  hội thành viên.

Vũ Hữu Nghị - Tổng biên tập báo Đất Việt

Tờ báo mới là bộ mặt của trí thức Việt Nam, hoạt động trong tổ chức Liên hiệp Hội Việt Nam, phải đảm bảo các nội dung phù hợp với các tôn chỉ mục đích, các nhiệm vụ chính trị của Liên hiệp Hội Việt Nam.

Tại hội thảo, các đại biểu đánh giá, đề án quy hoạch được xây dựng thận trọng, dựa trên nguyên lý kết hợp những ưu điểm của các tờ báo.

Đông Hà

Các tin khác