Banner chính
Thứ Năm, 30/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Ngành Y tế thực hiện Nghị quyết 46 của Bộ Chính trị

Thứ Sáu, 20/03/2015
Ngày 23 tháng 2 năm 2005 Bộ Chính trị ra nghị quyết 46-NQ/TW “Về Công tác chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân trong tình hình mới”.  Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình ra chỉ thị số 28-CT/TU ngày 15/6/2005 chỉ đạo các cấp các ngành tổ chức thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị. 100% các đơn vị trong ngành y tế đã xây dựng chương trình hành động - kế hoạch tổ chức thực hiện.

Sau 10 năm, công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân đạt được những kết quả quan trọng: Giảm tỷ lệ mắc bệnh và tử vong, nâng cao sức khỏe, tăng tuổi thọ (tuổi thọ trung bình từ 71,8 lên 73 tuổi). Tỷ lệ tử vong trẻ em dưới 1 tuổi từ 5,1% (năm 2005) xuống 3,7% (năm 2014); tử vong của trẻ em dưới 5 tuổi từ 6,8% (năm 2005) xuống 4,8% (năm 2014). Trẻ sơ sinh nhẹ cân dưới 2.500g từ 3,8% (năm 2005) xuống 2,3% (năm 2014). Trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ duy trì ở mức ≥ 95%, không có dịch lớn xẩy ra, không có tai biến do tiêm chủng. Trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể cân nặng/tuổi giảm nhanh từ 26,7% (năm 2005) xuống 14,8% (năm 2014). Số trường học có nhân viên y tế học đường chuyên trách tăng từ 35,9% (năm 2005) lên 67,8% (năm 2014). Tỷ lệ sinh thô từ 13.99% (năm 2005) giảm còn 13.4% (năm 2010), số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ từ 2,4 con (năm 2000) giảm  còn 1,9 con (năm 2008).

Hệ thống khám chữa bệnh được chú trọng, đầu tư xây mới bệnh viện đa khoa tỉnh, năm 2010 hoàn thành đưa vào sử dụng, kinh phí 1.399 tỷ đồng, xây dựng Bệnh viện Sản - Nhi, kinh phí đầu tư 800 tỷ đồng. Tổng số giường bệnh: Tuyến tỉnh 1.315 giường bệnh; tuyến huyện, thị xã 630 giường bệnh; Phòng khám Đa khoa khu vực 140 giường và 725 gường bệnh của các Trạm Y tế xã (ngoài ra còn có 220 giường bệnh của các đơn vị ngoài ngành). Bình quân 24,9 giường bệnh/vạn dân (Nghị quyết số 14 của Hội đồng nhân dân tỉnh ngày 12/8/2011 phấn đấu đạt 25 giường bệnh/vạn dân vào năm 2015). Chất lượng cán bộ được tăng cường, toàn ngành có 3 Tiến sỹ; 28 Bác sỹ Chuyên khoa II; 46 Thạc sỹ; 137 Bác sỹ Chuyên khoa I và 466 Bác sỹ; 18 cán bộ dược có trình độ sau đại học. Tỷ lệ Bác sỹ/vạn dân 6,3 (năm 2005) lên 7,4 (năm 2014). Trạm Y tế xã có Bác sỹ 54,5% (năm 2005) lên 69,8% (năm 2010).

Các huyện, thành phố, thị xã hoàn thành chỉ tiêu xã đạt chuẩn quốc gia về y tế (giai đoạn 2001 - 2010): Năm 2005, có 55 xã, đến năm 2011 có 126 xã, phường đạt chuẩn. Đến năm 2014, có 40 xã đạt chuẩn theo tiêu chí mới (giai đoạn 2011-2020). Số người dân tham gia các loại hình bảo hiểm y tế từ 32,7% (năm 2005) lên 66,4% (năm 2014).

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm, 100% cán bộ y tế được quán triệt, học tập 12 điều quy định về y đức, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, thực hiện tốt cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Học tập noi gương Anh hùng liệt sĩ - Bác sĩ Đặng Thùy Trâm; tổ chức triển khai, tuyên truyền thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức, tạo ra phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, góp phần đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực, nâng cao chất lượng phòng bệnh, khám chữa bệnh phục vụ nhân dân, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Lương y phải như từ mẫu”.

Nguyễn Hoán

Các tin khác