Banner chính
Thứ Sáu, 24/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7/2019

Thứ Sáu, 12/07/2019
Từ tháng 7/2019, hàng loạt chính sách mới liên quan mật thiết đến đời sống xã hội sẽ chính thức có hiệu lực. Điều chỉnh tăng mức lương cơ sở, lương hưu, tăng mức xử phạt hành vi sử dụng điện khi khai thác thủy sản, cùng những quy định mới trong lĩnh vực ngân hàng, hình sự... sẽ được áp dụng.

1. Tăng lương, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

Từ 01/7, hai nghị định của Chính phủ liên quan đến việc điều chỉnh mức lương cơ sở và lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ chính thức có hiệu lực.

Nghị định 38 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ có hiệu lực nêu rõ các đối tượng này sẽ được hưởng mức lương cơ sở cao hơn mức lương hiện tại 100.000 đồng/tháng. Mức lương cơ sở mới được áp dụng là 1.490.000 đồng/tháng.

Nghị định 44 về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng chính thức quy định tăng thêm 7,19% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6/2019 đối với các đối tượng như cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân; cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng…

2. Những trường hợp công chức được tuyển dụng không qua thi tuyển

Thông tư 03 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung quy định tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức có hiệu lực từ 01/7. Thông tư quy định 3 trường hợp công chức được tuyển dụng không qua thi tuyển.

Các trường hợp này gồm người có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, có ít nhất 5 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học; là cán bộ, công chức cấp huyện trở lên được điều động, luân chuyển đến đơn vị sự nghiệp công lập; lực lượng vũ trang, cơ yếu; tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp… Hoặc là công chức cấp phòng trở lên, được tiếp nhận để bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý.

Ngoài ra, Thông tư này cũng quy định viên chức chỉ cần đạt từ 50 điểm trở lên với mỗi bài thi trong kỳ thi nâng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức thì được coi là trúng tuyển (trước đây là 55 điểm).

3. Vợ sinh con, chồng được hưởng nhiều chế độ thai sản

Nghị định 38 của Chính phủ, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, chế độ thai sản đối với lao động nam sẽ có nhiều thay đổi từ ngày 01/7. Theo đó, khi vợ sinh con, chồng sẽ được hưởng các chế độ thai sản tương đương như hưởng trợ cấp một lần khi sinh con với mức trợ cấp 2.980.000 đồng (2 lần mức lương cơ sở)/con. Ngoài ra, khi vợ sinh con, chồng cũng được nghỉ làm trong các trường hợp cụ thể.

Đối với lao động nam đang đóng Bảo hiểm xã hội có vợ sinh con thì trong vòng 30 ngày đầu kể từ ngày sinh được nghỉ 5 ngày làm việc nếu vợ sinh thường; 7 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi; 10 ngày làm việc trong trường hợp vợ sinh đôi, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 3 ngày làm việc; 14 ngày làm việc trong trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật.

Đối với trường hợp chỉ có cha tham gia Bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con hoặc gặp rủi ro sau khi sinh mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con theo xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền thì cha sẽ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi.

Đối với trường hợp chỉ có mẹ tham gia Bảo hiểm xã hội hoặc cả cha và mẹ đều tham gia Bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con thì cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của người mẹ. Đối với trường hợp mẹ tham gia Bảo hiểm xã hội nhưng không đủ điều kiện thì cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi.

4. Dùng điện đánh bắt cá bị phạt 50 triệu đồng

Nghị định 42 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản được áp dụng từ ngày 5/7. Theo đó, các đối tượng dùng công cụ kích điện để khai thác thủy sản, đối với trường hợp không sử dụng tàu cá bị phạt từ 3-5 triệu đồng.

Các đối tượng dùng kích điện hoặc dùng trực tiếp dòng điện từ máy phát điện trên tàu cá để khai thác thủy sản bị phạt từ 15-20 triệu đồng nếu tàu cá dưới 12m; Từ 20-30 triệu đồng nếu tàu cá từ 12-15m và từ 30-40 triệu đồng nếu tàu cá từ 15m trở lên. Dùng điện lưới để khai thác thủy sản mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự bị phạt từ 40-50 triệu đồng.

Đông Hà

Các tin khác