Banner chính
Thứ Bảy, 25/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Hướng dẫn sử dụng hệ thống hỗ trợ truy vết người tiếp xúc với người có xét nghiệm SarsCov-2 dương tính

Thứ Hai, 20/12/2021
Hệ thống Hỗ trợ truy vết (HTTV) được xây dựng trên cơ sở Quyết định số 5053/2020/QĐ-BYT Về việc ban hành “Sổ tay Hướng dẫn thực hành truy vết người tiếp xúc với người có xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính” của Bộ Y tế. Tài liệu Hướng dẫn sử dụng Hệ thống HTTV dùng để tra cứu cách thao tác để xử lý các công việc điều phối, điều tra, truy vết và xác minh. sau đây tôi xin giới thiệu cách sử dụng truy vết người tiếp xúc với người có xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính.

Một số thuật ngữ được sử dụng trang tài liệu

- Bộ phận điều phối: Là người “Tạo mới” F0 lên hệ thống, điều phối xử lý việc cho Người điều tra, Người truy vết và Người xác minh.

- Người điều tra: khai thác thông tin F0; nhập Mốc dịch tễ và F1 vào hệ thống HTTV.

- Người truy vết: truy vết Mốc dịch tễ; nhập F1 vào hệ thống HTTV.

- Người xác minh: xác minh thông tin F1; xác nhận trên hệ thống HTTV

1. Hướng dẫn sử dụng

1.1. Đăng nhập hệ thống

Bước 1: Truy cập vào địa chỉ https://truyvet.bluezone.gov.vn/ (1)

Bước 2: Nhập tên Tài khoản, Mật khẩu (2) rồi bấm Đăng nhập (3)

Bước 3: Nhập mã OTP được gửi về số điện thoại đã đăng ký tài khoản (4) rồi bấm Đăng nhập (5)

1.2. Thêm mới Đối tượng được truy vết

Bước 1: Vào tab Đối Tượng Được Truy Vết (1)

Bước 2: Bấm Thêm mới (2)

Bước 3: Nhập thông tin của đối tượng được truy vết ở popup “THÊM MỚI ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC TRUY VẾT” (3)

Bước 4: Bấm Ghi lại (có thể dùng cụm phím tắt Ctrl+S) (4)

1.3. Xử lý việc Điều phối điều tra

Bước 1: Vào tab Danh sách việc (1)

Bước 2: Ở màn hình Danh sách việc, di chuột vào việc cần xử lý và bấm Xử lý việc Điều phối điều tra (2)

Bước 3: Nhập tên của người điều tra và chọn trong danh sách gợi ý xổ ra (3)

Bước 4: Chọn Thời hạn điều tra (4)

Bước 5: Bấm Điều phối điều tra (5)

1.4. Xử lý việc Điều tra đối tượng

1.4.1. Thao tác trên web:

Bước 1: Vào tab Danh sách việc (1)

Bước 2: Ở màn hình Danh sách việc, di chuột vào việc cần xử lý và bấm Xử lý việc Điều tra đối tượng (2)

 

Bước 3: Nhập thông tin của mốc dịch tễ (3)

Bước 4: Bấm Thêm mốc (4). Mốc dịch tễ mới sẽ xuất hiện ở khung danh sách bên phải.

Bước 5: Bấm Hoàn thành điều tra (5) để kết thúc việc thêm mốc dịch tễ

 

1.4.2. Trên app mobile:

Bước 1: Ở màn hình Danh sách việc, bấm vào dấu ... (1) bên phải việc cần xử lý

Bước 2: Bấm Xử lý việc (2)

Bước 3: Nhập thông tin Mốc dịch tễ (3)

Bước 4: Bấm Thêm mốc (4) để thêm mốc dịch tễ. Mốc dịch tễ mới sẽ xuất hiện ở tab Danh sách mốc.

Bước 5: Bấm tab Thêm mốc để thêm mốc dịch tễ khác; bấm Hoàn thành điều tra (5) để kết thúc việc thêm mốc dịch tễ.

1.5. Xử lý việc Điều phối truy vết

Bước 1: Vào tab Danh sách việc (1)

Bước 2: Ở màn hình Danh sách việc, di chuột vào việc cần xử lý và bấm Xử lý việc Điều phối truy vết (2)

Bước 3: Nhập tên của người truy vết và chọn trong danh sách gợi ý xổ ra (3)

Bước 4: Chọn Thời hạn truy vết (4)

Bước 5: Bấm Điều phối truy vết (5)

1.6. Xử lý việc Truy vết mốc

1.6.1. Thao tác trên web:

Bước 1: Vào tab Danh sách việc (1)

Bước 2: Ở màn hình Danh sách việc, di chuột vào việc cần xử lý và bấm Xử lý việc Truy vết mốc (2)

Bước 3: Nhập thông tin của Người tiếp xúc (3)

Bước 4: Bấm Thêm người (4). Người tiếp xúc mới sẽ xuất hiện ở khung danh sách phía dưới.

Bước 5: Bấm Xác nhận hoàn thành truy vết (5) để kết thúc việc thêm Người tiếp xúc

1. 6.2. Trên app mobile:

Bước 1: Ở màn hình Danh sách việc, bấm vào dấu ... (1) bên phải việc cần xử lý

Bước 2: Bấm Xử lý việc (2)

Bước 3: Nhập thông tin Người tiếp xúc (3)

Bước 4: Bấm Thêm người tiếp xúc (4). Người tiếp xúc mới sẽ xuất hiện ở tab Danh sách người tiếp xúc.

Bước 5: Bấm tab Thêm người tiếp xúc để thêm Người tiếp xúc khác; bấm Hoàn thành truy vết (5) và bấm xác nhận Có, chắc chắn để kết thúc việc thêm Người tiếp xúc

1.7. Xử lý việc Điều phối xác minh

Bước 1: Vào tab Danh sách việc (1)

Bước 2: Ở màn hình Danh sách việc, di chuột vào việc cần xử lý và bấm Xử lý việc Điều phối xác minh (2)

Bước 3: Nhập tên của người xác minh và chọn trong danh sách gợi ý xổ ra (3)

Bước 4: Chọn Thời hạn xác minh (4)

Bước 5: Bấm Điều phối xác minh (5)

1.8. Xử lý việc Xác minh thông tin

1.8.1. Thao tác trên web:

Bước 1: Vào tab Danh sách việc (1)

Bước 2: Ở màn hình Danh sách việc, di chuột vào việc cần xử lý và bấm Xử lý việc Xác minh thông tin (2)

Bước 3: Chọn Kết quả xác minh (3)

Bước 4: Bấm Hoàn tất xác minh (5) khi đã xác minh xong thông tin; bấm Lưu (4) nếu chưa xác minh được thông tin.

1.8.2. Trên app mobile:

Bước 1: Ở màn hình Danh sách việc, bấm vào dấu ... (1) bên phải việc cần xử lý

Bước 2: Bấm Xử lý việc (2)

Bước 3: Bấm Xác minh thông tin đúng hoặc bấm Xác minh thông tin sai (3)

1.9. Thao tác Xuất file Báo cáo

1.9.1. Báo cáo theo Đối tượng

Bước 1: Vào tab Báo cáo bấm chọn thẻ Đối tượng (1) trong danh sách xổ ra

Bước 2: Bấm chọn các loại số liệu Theo khu vực, Theo loại đối tượng hoặc Theo thời gian (2)

Bước 3: Bấm chọn theo Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện, Phường/Xã, theo Người tạo và theo Khoảng thời gian (3)

Bước 4: Số liệu sau khi tuỳ chọn sẽ hiện ra ở dưới (4)

Bước 5: Bấm Xuất file (5) để xuất số liệu ra file excel

1.9.2. Báo cáo theo Mốc dịch tễ

Bước 1: Vào tab Báo cáo bấm chọn thẻ Mốc dịch tễ (1) trong danh sách xổ ra

Bước 2: Bấm chọn các loại số liệu Theo khu vực, Theo loại Loại mốc dịch tễ hoặc Theo thời gian (2)

Bước 3: Bấm chọn theo Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện, Phường/Xã, theo Người tạo và theo Khoảng thời gian (3)

Bước 4: Số liệu sau khi tuỳ chọn sẽ hiện ra ở dưới (4)

Bước 5: Bấm Xuất file (5) để xuất số liệu ra file excel

Thành Phúc

Các tin khác