Banner chính
Thứ Tư, 29/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Hội thảo tư vấn, phản biện đề án phát triển vùng kinh tế ven biển huyện Kim Sơn

Thứ Ba, 28/12/2021
Ngày 13/12/2021, Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã tổ chức Hội thảo tư vấn, phản biện Đề án phát triển vùng kinh tế ven biển huyện Kim Sơn do Sở Kế hoạch và đầu tư chủ trì soạn thảo.

Tham dự hội thảo có các Chuyên gia tư vấn, phản biện đến từ Hiệp Hội Nuôi biển Việt Nam, Trung tâm nghiên cứu, Giáo dục Môi trường và Phát triển, Viện Nghiên cứu Kinh tế ĐT và Đô thị; một số Chuyên gia có nhiều kinh nghiệm của tỉnh Ninh Bình.

Sau khi nghe đơn vị tư vấn xây dựng Đề án trình bày nội dung dự thảo Đề án. Qua nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, các thành viên của Hội đồng phản biện đã cho những ý kiến nhận xét, đánh giá một cách cụ thể, toàn diện. Các chuyên gia cho rằng: Vùng ven biển huyện Kim Sơn có lợi thế rất lớn trong phát triển nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ; tiềm năng phát triển thành Trung tâm sản xuất giống thủy sản quốc gia; phát triển du lịch dịch vụ đô thị công nghiệp gắn với không gian biển và các đảo. Đây còn là khu vực có ý nghĩa rất lớn đối với việc bảo vệ hệ sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học. Tuy nhiên thời gian qua, việc phát triển vùng kinh tế biển Kim Sơn mới đạt được những kết quả bước đầu, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh, chưa phát huy được hết lợi thế. Vì vậy việc lập, tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Phát triển vùng kinh tế ven biển huyện Kim Sơn" là thực sự cần thiết.

Phát biểu đóng góp ý kiến tư vấn, phản biện, các đại biểu ghi nhận Dự thảo đề án đã được xây dựng rất bài bản và nghiêm túc, trình bày các luận cứ khoa học và thực tiễn, đã đánh giá thực trạng, các lợi thế cạnh tranh, điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức đối với phát triển vùng kinh tế ven biển Kim Sơn. Đề án cũng đã nêu được những nội dung khái quát về định hướng phát triển vùng kinh tế ven biển huyện Kim Sơn giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, bao gồm các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu và đề xuất việc tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, các đại biểu cũng đã đóng góp ý kiến về các nội dung như: Làm rõ mục tiêu tổng quát; Bổ sung thêm khâu đột phá là áp dụng công nghệ tiên tiến và thu hút đầu tư; Trách nhiệm các tổ chức của nhân dân, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và cộng đồng ngư dân. Đề án cũng cần nêu rõ dự kiến quy mô vốn đầu tư cần thiết, kiến nghị các chính sách thu hút đầu tư nhất là đầu tư quy mô lớn của doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Kết thúc hội thảo, đồng chí Đỗ Văn Dung - Chủ tịch Liên hiệp Hội, Chủ tịch Hội đồng tư vấn phản biện đánh giá cao các ý kiến tư vấn, phản biện của các thành viên hội đồng. Các ý kiến sẽ được Liên hiệp Hội tỉnh tổng hợp trong báo cáo kết quả tư vấn, phản biện gửi UBND tỉnh và các cơ quan liên quan để tiếp thu, chỉnh sửa cho Đề án hoàn thiện hơn.

Bích Đào

Các tin khác