Banner chính
Thứ Tư, 29/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Ninh Bình thăm và trao đổi học hỏi kinh nghiệm tiếp cận đề tài, dự án với các tổ chức quốc tế với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa.

Thứ Năm, 07/11/2013
  Ngày 24/10, Ông Đinh Quốc Luật, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Ninh Bình đã cùng đoàn gồm: Chánh văn phòng Liên hiệp Hội, các thành viên Ban Khoa học & Công nghệ thăm và trao đổi, học hỏi kinh nghiệm để tiếp cần các đề tài, dự án với các tổ chức Phi chính phủ và các tổ chức nước ngoài tại  Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thanh Hóa.

Trong nhiều năm qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thanh Hóa luôn giữ được lá cờ đầu của hệ thống Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong việc kêu gọi các nguồn tài trợ từ các tổ chức quốc tế, thực hiện nhiều dự án phát triển cộng đồng, bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó biến đổi khí hậu. Với những thành tích đã đạt được, Ông Nguyên Văn Bảo - Chủ tịch; Ông Phạm Ngọc Lân – Phó Chủ tịch và một số thành viên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thanh Hóa tiếp đoàn đã trao đổi rất cởi mở, chân tình, chi tiết cách tiếp cận nguồn tài trợ từ các tổ chức và kinh nghiệm triển khai các dự án.

Qua buổi làm việc và trao đổi kinh nghiệm với tỉnh bạn, các thành viên đã được trao đổi về phương pháp tiếp cận, tổ chức.

Chuyến tham quan và trao đổi kinh nghiệm đã giúp các thành viên trong đoàn phần nào hiểu hõ về phương pháp tiếp cận, tổ chức, triển khai dự án một cách có hiệu quả. Học tập, đúc kết được những cách làm hay, kinh nghiệm tốt của đơn vị bạn.

Thu Hoài

 

Các tin khác