Banner chính
Thứ Bảy, 18/05/2024
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2011 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm 2012

Thứ Sáu, 02/03/2012
    Vừa qua tại Phòng họp của Liên hiệp các Hội Khoa  và kỹ thuật tỉnh Ninh Bình (Liên hiệp hội tỉnh) đã diễn ra Hội nghị Tổng kết công tác năm 2011 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm 2012. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Văn Dung, TUV, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Ninh Bình cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Liên hiệp hội tỉnh, lãnh đạo các hội thành viên và khách mời.

      Thay mặt cho Ban thường vụ đồng chí Vũ Đình Tụy, Ủy viên Hội đồng Trung ương, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó chủ tịch thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Ninh Bình đọc báo cáo Tổng kết công tác năm 2011 và đưa ra dự thảo kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ năm 2012.
     Năm qua Liên hiệp hội tỉnh tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW, Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị - xã hội và các hoạt động với các cơ quan Đảng, Nhà nước. Làm tốt công tác tham mưu cho Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam, Bộ Nội vụ, Ban Tuyên giáo Trung Ương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Ninh Bình. Liên hiệp hội đã làm tốt Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức; Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; Hoạt động tôn vinh trí thức và các giải thưởng sáng tạo. Tổ chức tốt Cuộc thi Sáng tạo dành cho Thanh, Thiếu niên, Nhi đồng lần thứ II; Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Bình  lần thứ V (2010- 2011); Giải thưởng Khoa học công nghệ Hoa Lư; Giải thưởng Sáng tạo  Khoa học Công nghệ Việt Nam. Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội được đẩy mạnh. Mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác, trao đổi kinh nghiệm thực tế giữa các tỉnh trong hệ thống Liên hiệp hội. Tăng cường hoạt động phát triển cộng đồng và xóa đói giảm nghèo; Làm tốt Công tác thi đua khen thưởng. Phối hợp với Quỹ VIFOTEC tổ chức Hội thảo khoa học “Sáng tạo khoa  học công nghệ Việt Nam với sự nghiệp  CHN, HĐH” tại Ninh Bình; Tham gia các phong trào thể thao và văn hóa văn nghệ do Đoàn thanh niên khối cơ quan tỉnh tổ chức.
       Đến tháng 12/2011, Liên hiệp hội đã có 17 hội thành viên, với 188.576 hội viên. Các hội thành viên tiếp tục được củng cố, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, đã đạt được một số kết quả nổi bật.

      Cũng trong Hội nghị đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Ninh Bình thông qua bản dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiên chương trình hành động số 08- CTr/TU ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16 tháng 4 năm 2010 của Bộ Chính trị và bản dự thảo kế hoạch phát động phong trào thi đua lập thành tích trào mừng kỷ niêm 20 năm ngày tái thành lập tỉnh Ninh Bình, gắn liền với việc thực hiện  các nghị quyết của Đảng.
      Tại Hội nghị các đại biểu cũng tham gia thảo luận và góp ý kiến xây dựng Liên hiệp Hội tỉnh và các Hội thành viên về cơ cấu tổ chức cũng như các hoạt động. Các ý kiến tập trung nhiều nhất về các vấn đề tuyển dụng và sử dụng cán bộ; công tác phổ biến kiến thức; Hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội; nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ; Mối liên hệ giữa Thường trực Liên hiệp hội tỉnh với các Hội thành viên,...
      Dưới sự chứng kiến của các đại biểu dự Hội nghị, Ban tổ chức cũng thông qua các quyết định khen thưởng của UBND tỉnh Ninh Bình, của Liên hiệp hội tỉnh tặng thưởng Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc  trong phong trào thi đua của Liên hiệp hội và các hội thành viên năm 2011.
      Chủ trì và kết luận Hội nghị đồng chí Lê Văn Dung, TUV, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Ninh Bình phát biểu ý kiến. Biểu dương các thành tích mà Liên hiệp hội tỉnh và các hội thành viên đã đạt được. Đồng thời năm 2012 phải nỗ lực phấn đấu để hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ  đã đề ra,  trong đó đặt biệt quan tâm và làm tốt công tác tổ chức; tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh; tuyên truyền phổ biến kiến thức; tư vấn phản biện và giám định xã hội; Tiếp tục phát động phong trào quần chúng tham gia hoạt động sáng tạo KH&CN; Hoàn thiện các điều kiện để Quỹ hỗ trợ Sáng tạo kỹ thuật tỉnh đi vào hoạt động ; Công tác tôn vinh trí thức và một số hoạt động khác.

 

Phan Tùng- Trần Minh

Các tin khác