Banner chính
Thứ Ba, 18/06/2024
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình
Số hiệu 1010
Trích yếu Triển khai Cuộc thi Sáng tạo dành cho Thanh Thiếu niên, Nhi đồng toàn quốc năm 2024
Ban hành 26/12/2023
Hiệu lực
Người ký Phan Xuân Dũng
Danh mục Văn bản KHKT Việt Nam
Cơ quan ban hành Liên hiệp Hội Việt Nam
Loại văn bản Công văn
File đính kèm Tập tin

Ngày 26 tháng 12 năm 2023, thay mặt Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương đồng chí Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã ký, ban hành Công văn số 1010/LHHVN-VIFOTEC về việc “Triển khai Cuộc thi Sáng tạo dành cho Thanh Thiếu niên, Nhi đồng toàn quốc năm 2024”.

Ban Biên tập xin đăng toàn văn nội dung của Công văn trên để các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan biết, thực hiện.