Banner chính
Thứ Năm, 30/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

PGS.TS.Nguyễn Thị Hòe: giải thưởng KOVALEVSKAIA và sự dấn thân trong nghiên cứu khoa học

Thứ Tư, 24/03/2021
Nhn giải thưởng danh giá Kovalevskaia (1993), có tên trong danh sách 1000 ph nữ được đ c nhn gii Nobel Hòa bình Thế gii (2005), là ch tch Hi đng qun tr Tập đoàn sơn Kova, Giám đc Qu Giải thưởng Kova…, PGS.TS. Nguyn Th Hòe (sinh năm 1946) không chỉ được biết đến như một nhà khoa hc xut sc, một doanh nhân thành đạt, mà còn khiến mọi người cm phc bi ý chí và s bn b.

Nỗ lực vượt khó

Sinh ra và ln lên mt min quê nghèo khó thuc Nghi Hòa, Nghi Lc, Ngh An, li ly chng và sinh con khi còn rt tr, nhng năm tháng thanh xuân ca PGS.TS. Nguyn Th Hoè là s quay cuồng mưu sinh nhưng vẫn không đ đ nuôi sng gia đình. Khát vng đi đi khiến người m tr quyết tâm thi đ đi hc. Năm 21 tui, Nguyn Th Hoè tr thành sinh viên khoa Hóa, trường Đi hc Bách khoa Hà Ni vi hành trang là túi đ đc lnh knh cùng ba đa con nh. Va hc, va chăm con, va trng rau, nuôi ln đ ci thin đi sống, bà đã vượt qua nhng năm tháng đy khó khăn, gian kh trong hoàn cnh chiến tranh bng ngh lực phi thường ca mt người ph nữ khát khao được tiếp cn tri thức, được cng hiến cho đất nước.

Nh kết qu hc tp xut sắc, ngay sau khi ra trường, bà được trường Đi hc Bách khoa Hà Ni gi li làm cán b ging dạy (1971). Tám năm sau, bà chuyển vào Nam, công tác tại trường Đi hc Cần Thơ, vừa ging dy Hóa hc va thc hin đ tài cp quc gia v cht chng thm và vt liu hóa màu. Vi kết qu xut sc ca công trình này, nhà nghiên cu Nguyn Th Hòe đã được Nhà nước trao tng Bng lao đng sáng tạo vào năm 1983. Cũng trong năm đó, sn phm khoa hc của bà được đưa đi tham dự Hi ch trin lãm Liên Xô (cũ). Năm 1985, bà bảo v thành công Lun án Tiến s Hóa hc. Đến năm 1986, bà trở thành Ging viên ca Trường Đi hc Bách khoa thành ph Hồ Chí Minh và Giám đốc Trung tâm nghiên cu hóa màu và vt liu màu cao cp. Chính ti đây, TS. Nguyn Thị Hoè đã cùng các cng sự vượt qua nhng thiếu thn v tài chính, trang thiết bị, cơ sở h tng… đ to ra nhng sn phm bt màu cao cp, thy tinh quang hc, các loi du nhũ hóa… và dn dn tìm được thị trường cho chúng. Đc bit, sn phm chng thm CT01 ca trung tâm khi được đưa vào sử dng mt s công trình đã t ra cc k thích hp vi điu kin t nhiên nóng m, gió mùa ca Việt Nam. Bước tiến mi này ca trung tâm có s đóng góp rt ln ca Giám đc Nguyn Th Hòe.

Trái ngọt đầu tiên

Hiu qu thc tế ca công trình nghiên cu về sơn và chống thm đã giúp bà được đ c nhn giải thưởng Kovalevskaia - giải thưởng cao quý nht dành cho các nhà khoa h

Các tin khác