Banner chính
Thứ Tư, 29/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Khoa học và công nghệ Hoa Lư tỉnh Ninh Bình

Thứ Ba, 23/05/2017
Ngày 17 tháng 05 năm 2017, đồng chí Tống Quang Thìn, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký, ban hành Quyết định số 277/QĐ-UBND về việc “Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Khoa học và công nghệ Hoa Lư tỉnh Ninh Bình”.

Ban Biên tập đăng toàn văn nội dung của Quyết định trên để các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan biết, thực hiện.

Download Quyết định tại đây

Download tại đây Phu luc mau bieu

Download tại đây Mau bieu 1

Download tại đây Mau bieu 2

Download tại đây Mau bieu 3

Download tại đây Mau bieu 4

Download tại đây Mau bieu 5

Download tại đây Mau bieu 6

Download tại đây Mau bieu 7

Download tại đây Mau bieu 8

Download tại đây Mau bieu 9

Download tại đây Mau bieu 10

Download tại đây Mau bieu 11

Download tại đây Mau bieu 12

Download tại đây Mau bieu 13

Download tại đây Mau bieu 14

Download tại đây Mau bieu 15

Các tin khác