Banner chính
Thứ Bảy, 18/05/2024
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Ban hành Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Bình lần thứ IX (2018-2019)

Thứ Sáu, 05/01/2018
Ngày 04 tháng 01 năm 2018, đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Bình đã ký và ban hành Quyết định số: 02/QĐ-BTC về việc Ban hành Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Bình lần thứ IX (2018-2019).

Ban Biên tập website đăng toàn văn Quyết định trên để các cơ quan, cá nhân có liên quan biết, thực hiện.

Download tại đây

Các tin khác