Banner chính
Thứ Bảy, 18/05/2024
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Chào mừng ngày Khuyến học Việt Nam

Thứ Năm, 02/10/2014
Hưởng ứng đợt thi đua lập thành tích chào mừng Ngày Khuyến học Việt Nam (Ngày 02/10), 15 năm thành lập Hội Khuyến học Ninh Bình, Hội Khuyến học các cấp ở Ninh Bình Ninh Bình đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ “Tháng Tám khuyến học”.

Trước hết, Thường trực Hội đã tham mưu xây dựng và trình dự thảo để UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 43/KH-UBND, ngày 02/7/2014 triển khai thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”. Ngay sau đó, Hội đã ra văn bản chỉ đạo các Hội cấp huyện triển khai Kế hoạch số 43, xây dựng các mô hình điểm về học tập suốt đời; Hướng dẫn tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014”, triển khai thực hiện các nhiệm vụ cuối năm, trọng tâm là thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm của Hội khuyến học, phối hợp với ngành GD-ĐT tổ chức “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”.

Tỉnh Hội đã hoàn thành “Đề án Đại hội nhiệm kỳ IV”; dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác nhiệm kỳ III, phương hướng nhiệm kỳ IV (2015-2020). Hoàn thành bản dự thảo Điều lệ Hội Khuyến học tỉnh sửa đổi gửi các cấp Hội thảo luận trong Đại hội. Đến ngày 26 tháng 9 năm 2014 đã có gần 130/145 xã tổ chức Đại hội Hội Khuyến học (theo tiến độ, đến hết tháng 9 sẽ hoàn thành Đại hội cấp xã). Tỉnh Hội đã tổ chức rút kinh nghiệm, yêu cấu các Hội khuyến học cấp huyện đôn đốc các xã còn lại hoàn thành Đại hội theo kế hoạch và tiến tới Đại hội Hội Khuyến học huyện. Theo báo cáo các huyện đã hoàn thành công tác chuẩn bị. Lãnh đạo cấp ủy và Chính quyền luôn quan tâm tạo điều kiện để các cấp Hội Khuyến học tổ chức Đại hội. Các Hội Khuyến học cấp huyện báo cáo đến cuối tháng 11 việc tổ chức Đại hội sẽ hoàn thành.

Để tuyên truyền cho Ngày Khuyến học Việt Nam, phát động Hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời, Tỉnh Hội đã biên soạn và phát hành Thông tin Khuyến học số 01-2014. Phát động thi đua, hướng dẫn tổ chức kỷ niệm Ngày Khuyến học Việt Nam (Ngày 02-10), chào mừng 18 năm ngày thành lập Hội Khuyến học Việt Nam, 15 năm thành lập Hội Khuyến học Ninh Bình. Hoàn thành xây dựng Kế hoạch công tác năm 2015 và Dự toán ngân sách năm 2015 trình Lãnh đạo tỉnh phê duyệt.
Ngày 14/8/2014, Thường vụ Hội Khuyến học Ninh Bình tổ chức Hội nghị các đồng chí Thường trực Hội Khuyến học cấp huyện triển khai các nội dung gồm:

-Yêu cấu các Hội Khuyến học cấp huyện chọn các gia đình, dòng họ, cộng đồng tiêu biểu để xây dựng mô hình cộng đồng học tập. Hội nghị đã quán triệt Kế hoạch số 288/CV-KHVN, ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Hội Khuyến học Việt Nam, nhất là các “Tiêu chí đánh giá công nhận “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập” và “Cộng đồng học tập” đã được tiếp thu sửa chữa lần thứ 10. Yêu cầu các huyện phô tô tài liệu trên gửi trực tiếp đến lãnh đạo các hội cấp xã.

Đặc biệt, ngày 26-9-2014, để kỷ niệm Ngày Khuyến học Việt Nam, chào mừng 15 năm thành lập Hội Khuyến học Ninh Bình, 18 năm thành lập Hội Khuyến học Việt Nam, Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức Gặp mặt đội ngũ các đồng chí đã và đang công tác trong hệ thống Hội Khuyến học cấp tỉnh và huyện. Đến dự có các đồng chí thay mặt Lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Lãnh đạo Mặt trận tổ quốc, Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở ban ngành trong tỉnh đến chúc mừng…

Trong buổi gặp mặt, đồng chí Hoàng Xuân Khuyên, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Chủ tịch Hội Khuyến học khóa I và II thay mặt các đồng chí đã từng công tác trong Hội Khuyến học khẳng định tầm quan trọng của công tác Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đối với sự phát triển chung của quê hương, đất nước. Đồng chí còn trao đổi một số kinh nghiệm vận động vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ của một cán bộ Khuyến học. Các đại biểu khác cũng rất cởi mở trao đổi những kỷ niệm đẹp đẽ trong quá trình tham gia Khuyến học, động viên nhau cố gắng tham gia công tác Khuyến học, khuyến tài, một việc làm có ý nghĩa nhân văn cao đẹp, phù hợp lòng dân, ý Đảng….

Trong buổi gặp mặt, đại biểu Ban Dân vận Tỉnh ủy đã đánh giá cao những thành tựu và ý nghĩa của công tác Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong thời gian qua, biểu dương thành tích của các cán bộ Hội Khuyến học các cấp. Đồng thời đồng chí yêu cầu các cấp Hội Khuyến học sắp tới cần:

-Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng nội dung Kế hoạch số 43/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh học tập suốt đời trong các gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020. Cần tăng cường biểu dương thành tích của các gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập trong thời gian qua.

-Chỉ đạo sát sao công tác Đại hội của Hội Khuyến học các cấp đảm bảo yêu cầu chất lượng, đúng tiến độ theo Kế hoạch đã định.

-Tăng cường công tác quản lý, đổi mới phương pháp, nội dung hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả của các Trung tâm học tập cộng đồng, góp phần thực hiện tốt Quyết định số 89/QĐ-TTg, ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”…

Buổi Gặp mặt truyền thống tuy gọn nhẹ, nhưng để lại ấn tượng sâu sắc đối với các đồng chí đã một thời gắn bó với nhiệm vụ “trồng Người”, có sức động viên, cổ vũ đối với những người đang công tác trong hệ thống Khuyến học của tỉnh và các huyện, thành phố, thị xã…

Đỗ Văn Chuyến
Chánh Văn phòng Hội Khuyến học Ninh Bình.

Các tin khác