Banner chính
Thứ Tư, 29/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Chi bộ cơ quan Liên hiệp Hội tỉnh tổng kết thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và Sơ kết thực hiện Hướng dẫn sô 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương

Thứ Tư, 17/05/2017
Vừa qua, Chi bộ Cơ quan Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức công tác Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và Sơ kết thực hiện Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về “Nội dung sinh hoạt Chi bộ”.

Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí: Đỗ Văn Dung, Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh, Bí thư Chi bộ; Lê Việt Cường, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh, Phó Bí thư Chi bộ; Phạm Huy Toàn, Thường vụ Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh, cùng toàn thể cán bộ Đảng viên Liên hiệp Hội tỉnh tham dự.

Đồng chí Đỗ Văn Dung, Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh, Bí thư Chi bộ đã tóm tắt tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW và Sơ kết thực hiện Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW

Tại Hội nghị đồng chí Đỗ Văn Dung, Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh, Bí thư Chi bộ đã tóm tắt tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW và Sơ kết thực hiện Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW. Theo đó Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ đảng viên, công chức, viên chức được duy trì thường xuyên, được gắn với việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nề nếp sinh hoạt của chi bộ có chuyển biến tích cực, chấp hành nghiêm túc các chế độ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ theo quy định. Chi bộ đã đề ra một số nhiệm vụ cụ thể, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Chi bộ và sự chỉ đạo của cấp trên. Sinh hoạt Chi bộ đã nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng những ưu điểm, thành tựu, phê phán nghiêm khắc những sai lầm, khuyết điểm. Chi bộ đã phát huy được dân chủ nội bộ khi bàn bạc và quyết định mọi vấn đề thuộc phạm vi, quyền hạn của Chi bộ, duy trì thành nề nếp chế độ tự phê bình và phê bình trên tinh thần thẳng thắn, trung thực, khách quan, công tâm và trên tình đồng chí, tôn trọng lẫn nhau.

Đồng chí Phạm Huy Toàn, thay mặt Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh đã ghi nhận những hoạt động của Chi bộ Liên hiệp Hội tỉnh trong thời gian qua

Đồng chí Phạm Huy Toàn, thay mặt Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh đã ghi nhận những hoạt động của Chi bộ Liên hiệp Hội tỉnh trong thời gian qua. Đề nghị Chi bộ Liên hiệp Hội tỉnh tiếp tục bám sát các Chủ trương, Nghị quyết của Đảng triển khai thực hiện nghiêm túc, nề nếp, thường xuyên thực hiện giáo dục tư tưởng cho cán bộ, đảng viên nhận thức đúng đắn vai trò và nhiệm vụ của đảng viên, thực hiện dân chủ triệt để trong sinh hoạt Chi bộ. Đồng thời cũng thông báo những chương trình đào tạo nâng cao trình độ lý luận chính trị, các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ đảng viên các tổ chức cơ sở đảng trong năm 2017 của Đảng ủy khối cơ quan tỉnh.

Hội nghị đã thành công tốt đẹp./.

Đông Hà

Các tin khác