Banner chính
Thứ Bảy, 18/05/2024
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Chi bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh sinh hoạt chuyên đề: chủ đề công tác năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất”

Thứ Sáu, 10/03/2023

Sáng ngày 06/3/2023, Chi bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề: Chủ đề công tác năm 2023 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh “Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất” cho toàn bộ đảng viên, viên chức, người lao động trong chi bộ.

Tham dự và chỉ đạo buổi sinh hoạt chuyên đề có đồng chí Trần Thị Thanh Thúy - Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Tại buổi sinh hoạt, các đồng chí được nghe và trao đổi về 03 tham luận của 03 tổ đảng và 02 ý kiến phát biểu, thảo luận với các nội dung chuyên đề: “Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất”. 

Các đồng chí dự buổi sinh hoạt chuyên đề

Về giữ vững kỷ cương: Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên cần tuân thủ và gương mẫu chấp hành nghiêm túc kỷ luật và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Các tổ chức đảng, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị cần rà soát, bổ sung, hoàn thiện, hạn chế tối đa những bất cập của các quy chế, quy định để làm cơ sở thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, mở đường cho đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả công tác.

Tăng cường trách nhiệm: Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nêu cao hơn nữa trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, thực hiện đầy đủ quy trình chuyên môn, nghiệp vụ công tác; hoàn thành nhiệm vụ, công việc được giao có chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ. Có ý thức xây dựng đơn vị đoàn kết, vững mạnh; có tinh thần giúp đỡ, phối hợp với đồng nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ.

Đổi mới, sáng tạo: Các cấp ủy, người đứng đầu quan tâm phát huy vai trò chủ động, dám nghĩ, dám làm của từng cán bộ, đảng viên; tạo môi trường và khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực công tác, trong đó từng cơ quan, đơn vị, cá nhân chú trọng đổi mới phương pháp, cải cách tác phong, lề lối làm việc nhằm rút ngắn thời gian thực hiện nhiệm vụ, nâng cao năng suất, chất lượng công việc. 

Hiệu quả thực chất: Từng đơn vị và người đứng đầu phải nghiêm túc trong công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo phù hợp thực tế, tránh phô trương, hình thức, không được chạy theo thành tích, số lượng công việc, mà phải chú trọng đến việc nâng cao chất lượng công việc, nâng cao trình độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ cụ thể của từng tập thể, từng cá nhân để đạt được hiệu quả cao nhất trong từng khâu công tác.

Thông qua việc triển khai chủ đề công tác năm 2023: giúp cán bộ, đảng viên, người lao động Liên hiệp Hội tỉnh hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của các nội dung trong chủ đề; liên hệ thực tiễn của từng phòng ban và từng cá nhân để lựa chọn nội dung trọng tâm và tổ chức thực hiện có hiệu quả trong năm 2023. Xác định những vấn đề nổi cộm, hạn chế, yếu kém về kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và xây dựng kế hoạch thực hiện.

Phạm Đào

Các tin khác