Banner chính
Thứ Tư, 29/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng tổ chức bộ máy

Thứ Sáu, 31/08/2012
Vừa qua, tại Vĩnh Long, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã phối hợp với UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm xây dựng đề án kiện toàn tổ chức bộ máy Liên hiệp hội khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) với sự tham dự của lãnh đạo Liên hiệp hội 13 tỉnh, thành trong khu vực.

Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy Liên hiệp hội các tỉnh khu vực ĐBSCL là Đề án nhằm cụ thể hóa Chỉ thị 42/CT-TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Liên hiệp hội Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước.

Mục tiêu của Chỉ thị 42/CT-TW mà Bộ Chính trị đề ra là "đến năm 2020, xây dựng Liên hiệp hội Việt Nam trở thành tổ chức chính trị xã hội vững mạnh ở Trung ương và các tỉnh thành trực thuộc Trung ương, giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, góp phần quyết định đưa khoa học và công nghệ trở thành động lực phát triển kinh tế xã hội".

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận chia sẻ nhiều vấn đề xoay quanh về biên chế, đơn vị tham mưu giúp việc cho Liên hiệp hội, cơ quan ban hành đề án, độ tuổi cán bộ tham gia hoạt động ở các Liên hiệp hội và quy hoạch cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển của vùng ĐBSCL - vựa lúa, vựa cá, vựa trái cây của cả nước - trong tình hình mới.

Về biên chế, đa số Liên hiệp hội các tỉnh đều đề xuất phương án biên chế dao động từ 10-15 người trong giai đoạn 2012-2015 và tăng lên 16-24 người trong giai đoạn từ 2015-2020.

VT (Theo TTXVN)

Các tin khác