Banner chính
Thứ Tư, 29/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Đại hội chi bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Ninh Bình lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020

Thứ Hai, 01/06/2015
Vừa qua, tại Hội trường Liên hiệp Hội tỉnh Chi bộ Liên hiệp Hội tỉnh đã tổ chức Đại hội Chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020. Dự Đại hội có đồng chí: Nguyễn Văn Hợi - Phó Bí thư Đảng ủy KCQ tỉnh;  Phạm Huy Toàn - Chánh Văn phòng Đảng ủy KCQ tỉnh cùng toàn thể Đảng viên Chi bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Ninh Bình.

Tại Đại hội, đồng chí Lê Việt Cường đã trình bày Báo cáo chính trị của Chi bộ khóa I, nhiệm kỳ 2010 - 2015 phương hướng, nhiệm vụ khóa II, nhiệm kỳ (2015-2020). Trong nhiệm kỳ qua Chi bộ Liên hiệp Hội đã lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau: nhiệm vụ chính trị và an ninh quốc phòng; công tác giáo dục chính trị - tư tưởng; công tác tổ chức và xây dựng đảng; công tác kiểm tra, giám sát; công tác xây dựng Chi bộ đã đạt được những kết quả  tốt đẹp. Bên cạnh đó, báo cáo Đại hội đã đề cập đến những tồn tại, khuyết điểm và đưa ra các biện pháp khắc phục. Đại hội cũng đề ra phương hướng, chỉ tiêu nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2015-2020. Chi bộ cũng đã thảo luận Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Hợi đánh giá cao kết quả đạt được của Chi bộ cơ quan Liên hiệp hội tỉnh trong nhiệm kỳ qua. Nhiệm kỳ tới Chi bộ tiếp tục phát huy hơn nữa, nhất là công tác xây dựng Đảng. Cần nâng cao vai trò tập hợp đội ngũ cán bộ trí thức khoa học và công nghệ trong tỉnh tham gia tư vấn, phản biện và giám định xã hội, nghiên cứu khoa học, phổ biến ứng dụng tiến bộ khoa học và kỹ thuật góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Đại hội đã bầu đồng chí Đỗ Văn Dung giữ chức Bí thư Chi bộ, đồng chí Lê Việt Cường giữ chức Phó Bí thư  nhiệm kỳ 2015-2020.

Bích Đào

Các tin khác