Banner chính
Thứ Tư, 29/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Đại hội đại biểu hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường tỉnh Ninh Bình lần thứ III - Nhiệm Kỳ (2013 - 2018)

Thứ Sáu, 25/10/2013
      Ngày 19 tháng 10 năm 2013, Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Ninh Bình đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Ninh Bình lần thứ III, nhiệm kỳ (2013-2018).
 

Đến dự Đại hội đại biểu Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Ninh Bình lần thứ III có:

- TS KH Nguyễn Ngọc Sinh  - Nguyên  cục trưởng cục bảo vệ môi trường  Tổng cục môi trường, Chủ tịch Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam;

- GS TS KH Nguyễn Đình Hòe  - Tổng thư ký Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam

- Bà Phạm Thị Bích Thủy - Chánh văn phòng Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam

- Nhà báo  Phùng Quang Chính  - Phó chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Hà Nội

- Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy; Lãnh đạo Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình; Lãnh đạo Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Ninh Bình; Lãnh đạo các sở, ban, ngành; Lãnh đạo Huyện ủy Yên Khánh; Lãnh đạo Công ty CP Phân Lân Ninh Bình; Lãnh đạo Công ty CP Nhiệt Điện Ninh Bình; Lãnh đạo Công ty CP Xi măng Tam Điệp…

- Đại diện cho 12 hội viên tập thể với trên 3.200 hội viên và 3 chi hội môi trường.

Đại hội đã nghe Báo cáo kết quả hoạt động; Kiểm điểm hoạt động; Kết quả hoạt động của hội; Những tồn tại, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và Kiểm điểm của Ban chấp hành;  Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Ninh Bình (Gọi tắt là Hội) nhiệm kỳ II nhiệm kỳ (2008 - 2013) 

Nhiệm kỳ qua Hội đã đẩy mạnh công tác xây dựng và củng cố tổ chức hội, trong công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao về nhận thức bảo vệ môi trường, hội đã tiến hành nhiều hoạt động thiết thực thông qua các buổi mít tinh, kỷ niệm, lễ phát động chiến dịch hưởng ứng các sự kiện lớn về ngày môi trường thế giới, tuần lễ quốc gia về nước sạch và vệ sinh an toàn môi trường, làm cho môi trường của tỉnh, của Việt Nam cũng như thế giới sạch hơn; Hội cũng đã tham gia các hội thảo, tập huấn về bảo vệ môi trường; in ấn, phát hành tờ rơi hướng dẫn kỹ thuật sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường.

Hội đã tích cực tham gia hoạt động về giám sát và phản biện xã hội với 155 đề án, đề tài có liên quan đến cải tạo, bảo vệ môi trường. Thông qua đó, đã góp phần chấn chỉnh những tồn tại, những vi phạm Luật bảo vệ môi trường và đề xuất hướng khắc phục đối với từng trường hợp vi phạm theo quy định.

Hội đã phối hợp và trực tiếp tham gia thực hiện một số đề án, đề tài khoa học công nghệ và các chuyên đề về bảo vệ thiên nhiên, môi trường.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã được Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam tặng bằng khen.

Đại hội đã nghe báo cáo dự thảo về Phương hướng, nhiệm vụ, Đại hội đại biểu Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Ninh Bình lần thứ III, nhiệm kỳ 2013-2018

Nhiệm kỳ 2013-2018, Hội tập trung thực hiện nhiệm vụ : Tiếp tục kiện toàn tổ chức Hội; phát triển Hội; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các Chủ trương, Chính sách  Đảng ; Pháp luật, Nhà Nước, các Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh về bảo vệ thiên nhiên, môi trường.

Tham gia hoạt động tư vấn, phản biện về bảo vệ môi trường đối với các dự án phát triển kinh tế- xã hội có liên quan đến giải pháp bảo vệ môi trường

Tham gia hoạt động tư vấn, phản biện về bảo vệ môi trường đối với các dự án phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh có liên quan đến giải pháp bảo vệ môi trường để tham mưu cho Uy ban nhân dân tỉnh xem xét xét trước khi Uy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Đại hội đã sáng suốt lựa chọn 23 đồng chí nhiệt tình, năng nổ trong công tác,  có đủ đức, đủ tài vào Ban chấp hành Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Ninh Bình lần thứ III, nhiệm kỳ 2013-2018.

Đại hội đã bầu ra 03 đồng chí trong ủy ban kiểm tra Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Ninh Bình Khóa III (2013-2018).

Phan - Tùng

 

Các tin khác