Banner chính
Thứ Tư, 29/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Đại hội Đại biểu Hội Khuyến học lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020

Thứ Ba, 07/04/2015
Ngày 03/04/2015, tại Hội trường Uỷ ban nhân dân tỉnh, Hội khuyến học tỉnh Ninh Bình tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020. Dự Đại hội có các đồng chí: Trần Tình, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Trung ương; Trần Hữu Bình, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở ban ngành trong tỉnh; các đồng chí trong Ban Chấp hành và các Hội trực thuộc.

Đại hội đã nghe Báo cáo tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập khóa III nhiệm kỳ 2009-2015; phương hướng, nhiệm vụ mục tiêu khóa IV, nhiệm kỳ 2015-2020. Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự chỉ đạo của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, và sự phối hợp chặt chẽ của các đồng chí trong Ban chấp hành. Ban Chấp hành khóa III đã nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tuy các đồng chí trong Ban chấp hành đều là kiêm nhiệm nhưng với tinh thần đoàn kết sáng tạo, nên việc triển khai các nội dung quan trọng luôn đạt hiệu quả cao như công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, giáo dục đào tạo được đổi căn bản và phát triển toàn diện trên các lĩnh vực. Lãnh đạo Hội tích cực tham mưu với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp; chủ động liên kết, phối hợp với các cơ quan, ban ngành, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của Hội.

Phát huy thuận lợi khắc phục khó khăn, hướng tới nhiệm kỳ 2015 -2020 Hội tập trung vào việc nâng cao chất lượng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đưa ra.

Tại Đại hội đã biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 46 đồng chí. Đồng chí Lê Văn Toại tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tin bài: donghalcit

Các tin khác