Banner chính
Thứ Bảy, 18/05/2024
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Đại hội đại biểu Hội Y học tỉnh Ninh Bình lần thứ III, nhiệm kỳ (2013-2018)

Thứ Hai, 30/09/2013
Ngày 24 tháng 9 năm 2013 Hội Y học tỉnh Ninh Bình tổ chức Đại Hội đại biểu Hội Y học tỉnh Ninh Bình lần thứ III, Nhiệm kỳ (2013 - 2018). Về dự Đại hội có: GS TS Lê Gia Vinh, Phó Tổng hội y học Việt Nam; Ông Nguyễn Quốc Trường, Tổng thư ký Tổng hội y học Việt Nam; Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình; Ông Lê Văn Đáng, Phó Ban dân vận Tỉnh ủy Ninh Bình; Ông Phạm Ngọc Quang, Phó chủ tịch Ủy ban Mật trận tổ quốc tỉnh Ninh Bình; Ông  Đinh Quốc Luật, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Ninh Bình; Ông Lê Hữu Quý, Giám đốc Sở Y tế Ninh Bình.

Đại diện các đơn vị y tế trong tỉnh cùng 122 đại biểu đại diên cho hơn 3.000 hội viên Hội Y học trong tỉnh tới dự Đại hội.

Đại hội đã bầu chủ bị Đoàn chủ tịch gồm 05 đồng chí , Ban thư ký gồm 02 đồng chí. Đoàn chủ tịch đã thông qua Dự thảo Báo cáo công tác Hội Y dược tỉnh nhiệm kỳ II, Báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành khóa II.Trong nhiệm kỳ qua Hội Y dược tỉnh nhiệm kỳ II đã có nhiều hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Hội đã chủ động làm tốt công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe thông qua các hoạt động khám, chữa bệnh, tư vấn miễn phí, giúp người bệnh hòa nhập cộng đồng, các phong trào thi đua trong hội viên... qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong việc chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Thông qua việc tổ chức sinh hoạt khoa học, đã có nhiều thông tin, kiến thức về ngành y tế được truyền đạt cho các hội viên đã góp phần nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng như: tập huấn về kỹ năng giao tiếp, tiêm an toàn, quy trình chăm sóc người bệnh, kỹ năng phục hồi chức năng cho người khuyết tật, kiến thức về thận- tiết niệu. xương- khớp, nội tiết, đái tháo đường...

Hội viên Hội Y học tỉnh cũng tổ chức, hoạt động nghiên cứu khoa học sôi nổi, hiệu quả. Nhiều đề tài nghiên cứu khoa học về y- xã hội học, điều tra cơ bản về tình hình sức khỏe và bệnh tật, môi sinh có giá trị khoa học cao đã góp phần nâng cao chất lượng bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Mỗi năm, Hội Y học tỉnh có từ 100- 120 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, trong đó có từ 20- 30 đề tài cấp ngành, 4- 7 đề tài cấp tỉnh. Nhiều đề tài đưa vào ứng dụng trong khám và điều trị cho bệnh nhân đạt hiệu quả cao, góp phần cứu chữa nhiều ca bệnh hiểm nghèo, hạn chế tình trạng chuyển tuyến trên, giảm bớt khó khăn cho người bệnh và gia đình người bệnh.

Việc ứng dụng các đề tài nghiên cứu khoa học bước đầu đã có hiệu quả đã cứu được nhiều người bệnh hiểm nghèo mà trước kia kết quả điều trị rất thấp phải đưa lên tuyến trên vì vậy nhờ ứng dụng các đề tài nghiên cứu khoa học đã góp phần giảm bớt khó khăn cho người bệnh và gia  đình người bệnh.

Đại hội cũng đã nêu lên một số hạn chế hoạt động của Hội khóa II còn thiếu chủ động, chưa điều hòa giữa các hôi thành viên, hội viên, công tác hoạt động tư vấn phản biện giám định xã hội còn lúng túng, công tác tuyên truyền vận động còn hạn chế, công tác giáo dục chính trị chưa thường xuyên, các hội viên chưa phát huy hết được tính chủ động sáng tạo trong việc thực hiện nhiệm vụ, chất lượng chuyên môn một số đơn vị còn han chế, công tác kiểm tra giám sát chưa thường xuyên chưa sâu sát, chưa tổ chức hoạt động gì để tạo dựng quỹ Hội…

Đại hội đã thống nhất đổi tên từ  Hội Y Dược tỉnh Ninh Bình thành Hội Y học tỉnh Ninh Bình - nhiệm kỳ 2013- 2018 được Hội Y học tỉnh đã đề ra các Phương hướng và Nhiệm vụ chủ yếu là : Củng cố, kiện toàn và phát triển mạng lưới tổ chức Hội để tiến tới thành lập các Hội chuyên khoa của tỉnh, các chi hội y học tại các đơn vị; Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội thông qua việc tham gia đào tạo nhân lực ngành y tế, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, thực hiện tốt chức năng tư vấn, phản biện, giám định xã hội, xây dựng tốt mối quan hệ với chính quyền, các tổ chức xã hội khác ở địa phương vì mục tiêu sức khỏe cho mọi người. Nâng cao chất lượng hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội; Xây dựng quỹ Hội...

Đại hội đã thông qua đề án  nhân sự Ban chấp hành Hội Y học tỉnh lần thứ III nhiệm kỳ (2013- 2018) gồm 43 người và đại hội đã bầu 43 người  đủ đức đủ tài để điều hành Hội nhiệm kỳ (2013- 2018).

Phan - Tùng

Các tin khác