Banner chính
Thứ Tư, 29/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Đại hội đại biểu lần thứ V nhiệm kỳ 2013-2018 tỉnh Thanh Hóa

Thứ Năm, 21/11/2013
Sáng ngày 15/11, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (gọi tắt là Liên hiệp hội) tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2013-2018. Tham dự đại hội có các đồng chí: Giáo sư, Viện sĩ  Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam; Hoàng Văn Hoằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố; đại diện lãnh đạo liên hiệp các hội KH&KT Hà Nội, Ninh Bình, Hà Tĩnh, cùng 162 đại biểu đại diện cho các hội viên...

Tại Đại hội, Liên hiệp các Hội KH&KT Thanh Hóa đã tổng kết lại những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Việc Liên hiệp hội Thanh Hóa hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch Đại hội lần thứ IV đề ra đã góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, khẳng định vai trò, vị trí và uy tín trong xã hội, tập hợp đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ. Đặc biệt, Liên hiệp các Hội KH&KT Thanh Hóa và các hội thành viên đã thực hiện thành công 393 nhiệm vụ KH&CN, trong đó có 10 dự án do các tổ chức phi chính phủ quốc tế tài trợ. Các đề tài, dự án đều bám sát nhu cầu KH&CN của cơ sở và của ngành, bám sát nhu cầu bức thiết của xã hội; tổ chức thành công 2 hội thi sáng tạo kỹ thuật.

Đồng thời, Liên hiệp hội đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới: Tiếp tục củng cố kiện toàn và phát triển tổ chức hội; thực hiện tốt chức năng tập hợp, xây dựng đội ngũ trí thức KH&CN vững mạnh về tư tưởng và tổ chức; tăng cường hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, hỗ trợ đưa nhanh tiến bộ KH&CN phục vụ sản xuất và đời sống.

Phát biểu tại Đại hội, Giáo sư, viện sĩ Đặng Vũ Minh biểu dương và ghi nhận những đóng góp to lớn mà đội ngũ trí thức Liên hiệp các Hội KH&KT Thanh Hóa đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, mong muốn Liên hiệp các Hội KH&KT Thanh Hóa và các hội thành viên  tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức để nâng cao hiệu quả hoạt động và thu hút nhiều trí thức trên các lĩnh vực tham gia, cống hiến; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, tập hợp trí tuệ của đội ngũ trí thức để tham mưu, đề xuất các chương trình, dự án, đề tài khoa học mang tính thiết thực; biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong hoạt động sáng tạo KH&CN, có nhiều đóng góp cho tỉnh. Các đồng chí cũng lưu ý trong thời gian tới, Liên hiệp các Hội KH&KT Thanh Hóa và các hội thành viên cần có giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém; cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể cần quan tâm tạo điều kiện thuận lợi, phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ tích cực để Liên hiệp các Hội KH&KT Thanh Hóa và các hội thành viên hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần đưa  KH&CN trở thành nền tảng và động lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

G.s Đặng Vũ Minh đã trao tặng bức trướng của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam cho Liên hiệp các Hội KH&KT Thanh Hóa với dòng chữ “Đoàn kết - Trí tuệ - Đổi mới - Phát triển”; đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, trao tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2012 của UBND tỉnh cho Liên hiệp các Hội KH&KT Thanh Hóa; nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong quá trình hoạt động hội  được Liên hiệp các Hội KH&KT Thanh Hóa  tặng bằng khen và kỷ niệm chương.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thông qua dự thảo Điều lệ, các chỉ tiêu Đại hội Đại biểu Liên hiệp các Hội KH&KT Thanh Hóa  lần thứ V, nhiệm kỳ 2013-2018; bầu Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội KH&KT Thanh Hóa  khóa V gồm 41 đồng chí. Đồng chí Lê Đình Sơn, Giám đốc Sở KH&CN được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các hội KH&KT Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Bích Đào

Các tin khác