Banner chính
Thứ Tư, 29/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ Ba, 30/06/2020
Ngày 18/6, Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý kiến vào các nội dung của Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Các Đại biểu đều đánh giá cao về chủ đề, bố cục, văn phong của Dự thảo báo cáo chính trị, có sự cô đọng, ngắn gọn, đảm bảo yêu cầu đề ra, kết cấu nội dung sát thực, khoa học, sáng tạo, vận dụng các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, đưa ra những mục tiêu, giải pháp cụ thể; đồng thời Dự thảo báo cáo đã thể hiện được quá trình phát triển kinh tế - xã hội, phản ánh đúng tình hình khách quan, vị thế của tỉnh; đánh giá thẳng thắn những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm để rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều kiến nghị vào Dự thảo báo cáo cần có nội dung đánh giá chung về những ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; bổ sung thêm nội dung về vấn đề quy hoạch và phát triển đô thị; mối quan hệ giữa kinh tế Nhà nước và kinh tế tư nhân; vấn đề phát triển du lịch gắn với phát triển nông nghiệp; giáo dục, xây dựng kết cấu hạ tầng... Đặc biệt, các đại biểu cũng chỉ rõ những nội dung phản ánh thành tựu về khoa học - công nghệ còn sơ sài, chưa làm nổi bật được kết quả trong nhiệm kỳ vừa qua. Bên cạnh đó, báo cáo cần bổ sung chương trình hành động, nhiệm vụ của khoa học - công nghệ trong giai đoạn 2020-2025.

Các ý kiến đóng góp của các đại biểu được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tiếp thu và tổng hợp, gửi đến Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII.

Đinh Liên

Các tin khác