Banner chính
Thứ Tư, 29/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Đoàn công tác Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam làm việc tại Ninh Bình

Thứ Ba, 28/12/2021
Sáng ngày 15/12, Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (gọi tắt là Liên hiệp Hội Việt Nam) do đồng chí Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam làm Trưởng đoàn đã về làm việc tại tỉnh Ninh Bình.

Tiếp và làm việc với Đoàn, có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Mai Văn Tuất, TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Bùi Mai Hoa, TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ban, ngành, Đảng đoàn Liên hiệp Hội tỉnh.

Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác vận động, tập hợp đội ngũ trí thức của tỉnh, hoạt động của Liên hiệp Hội tỉnh Ninh Bình cho thấy:

Những năm qua, đội ngũ trí thức của Ninh Bình tăng về số lượng, cơ cấu biến động theo hướng tích cực và chất lượng từng bước được nâng lên. Toàn tỉnh có trên 21 nghìn người có trình độ từ cao đẳng trở lên đang hoạt động trong các cơ quan, đơn vị. Trong đó, tiến sĩ có 31 người, chiếm tỷ lệ 0,15%; thạc sĩ là 1.617 người, chiếm 7,5%; đại học 17.149 người, chiếm 79,9%. Số trí thức có trình độ cử nhân, cao cấp, trung cấp lý luận chính trị là trên 5.300 người, trong đó, cử nhân, cao cấp là 958 người, chiếm tỷ lệ 4,05%; trung cấp 4.411 người, chiếm 18,67%. Đội ngũ trí thức đã tích cực, chủ động nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, tham gia nghiên cứu các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh được củng cố, tăng cường và không ngừng phát triển, thu hút ngày càng đông đảo sự tham gia của trí thức KHCN với 20 hội thành viên và 02 Trung tâm trực thuộc, với trên 300 nghìn hội viên, từng bước đáp ứng yêu cầu của tỉnh trong tình hình mới.

Công tác tập hợp, đoàn kết và vận động trí thức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được Liên hiệp Hội tổ chức triển khai thực hiện tốt, thể hiện rõ vai trò và trách nhiệm là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức KH&CN của tỉnh, thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với đội ngũ trí thức thông qua việc phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, với Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng;“Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng cho cán bộ, công chức, viên chức, lãnh đạo các Hội thành viên và một số lãnh đạo sở, ban, ngành tham gia Hội nghị trực tuyến toàn quốc” qua đó đã giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên nâng cao nhận thức về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung, giải pháp của Nghị quyết; đồng thời, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết, góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Công tác tập hợp, tôn vinh trí thức đã có nhiều sáng tạo. Hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức, nghiên cứu, ứng dụng khoa học, phát triển công nghệ, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững được, công tác tổ chức lớp tập huấn, hội thảo được chú trọng, duy trì thường xuyên. Liên hiệp Hội tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn “Kỹ năng viết thuyết minh Đề tài, Dự án và các Giải thưởng”; Hội thảo “Chuỗi giá trị hàng hoá nông sản tỉnh Ninh Bình” thu hút sự quan tâm tham dự của các đại biểu ở Trung ương, ở tỉnh, các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh.

Công tác tổ chức các cuộc thi, hội thi, các giải thưởng sáng tạo KHCN đã thu hút đông đảo các tập thể, cá nhân tham gia dự thi, chất lượng các mô hình/sản phẩm, các công trình/giải pháp tham dự được nâng lên; nhiều mô hình/sản phẩm, công trình/giải pháp đã có những đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội tại tỉnh.

Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội được triển khai hiệu quả, trong năm đã tổ chức 02 Hội thảo tư vấn, phản biện “Đề án phát triển du lịch tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2045”; “Đề án phát triển vùng kinh tế ven biển huyện Kim Sơn”, qua đó đã huy động, phát huy được trí tuệ, tâm huyết của đội ngũ trí thức trong việc tham gia tư vấn, góp ý xây dựng các chủ trương, chính sách, dự án quan trọng của tỉnh...

Với những kết quả đã đạt được, vị thế và vai trò của Liên hiệp Hội tỉnh tiếp tục được khẳng định, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã phát biểu, trao đổi, thảo luận và làm rõ những vấn đề xung quanh các nội dung về kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh Ninh Bình đối với đội ngũ trí thức; thực hiện quy chế phối hợp trong lĩnh vực KHKT; việc huy động nguồn nhân lực trong tỉnh, trong nước, việc mở rộng cơ hội hợp tác, giao lưu quốc tế...

Cùng với đó, nhiều ý kiến tập trung về vấn đề cơ chế chính sách ưu tiên, thu hút đội ngũ trí thức trên địa bàn; việc thu hút, tập hợp, đãi ngộ, tôn vinh, bố trí, sử dụng tri thức, cũng như việc có nên mở rộng tổ chức KHKT ở cấp dưới tỉnh…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam chúc mừng và ghi nhận những kết quả mà tỉnh Ninh Bình đã đạt được trên các lĩnh vực về phát triển kinh tế - xã hội và nỗ lực cố gắng của Liên hiệp Hội tỉnh trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng chí tin tưởng rằng, thời gian tới, tỉnh Ninh Bình tiếp tục thực hiện và hoàn thiện cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút, tôn vinh đội ngũ trí thức; tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa phương thức hoạt động của Liên hiệp Hội tỉnh và các tổ chức thành viên, từ đó có những đóng góp thiết thực, hiệu quả hơn cho sự phát triển của tỉnh...

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cảm ơn và tiếp thu những ý kiến của đoàn công tác. Đồng chí khẳng định, năm 2021 là một năm đan xen những cơ hội cũng như khó khăn, thách thức đối với tỉnh. Tuy nhiên, Ninh Bình luôn có sự quan tâm, trọng dụng đội ngũ trí thức. Các văn kiện, nghị quyết, chương trình hành động của tỉnh đều có sự tham vấn, đóng góp ý kiến của các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành. Nhờ đó, nhiều chỉ tiêu, kế hoạch đạt cao, đặc biệt, Ninh Bình là địa phương đứng thứ 3 trong toàn quốc về thu ngân sách ngoài quốc doanh với số thu 11.100 tỷ đồng và nhiều chỉ tiêu đạt cao trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 còn nhiều khó khăn.

Đánh giá cao vai trò của các Liên hiệp Hội Việt Nam cũng như đội ngũ trí thức, đồng chí mong muốn rằng Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục quan tâm hỗ trợ, tăng cường sự gắn kết, giúp Liên hiệp Hội tỉnh được học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay, xây dựng và hình thành được nguồn nhân lực đổi mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh, đồng thờit iếp tục kết nối các chuyên gia đầu ngành, các nhà khoa học giúp tỉnh Ninh Bình về chuyển giao các tiến bộ KHKT; xây dựng các mô hình, đề án phát triển kinh tế-xã hội chuyên sâu của tỉnh. Tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam và sự đồng thuận của đội ngũ trí thức trong tỉnh, tạo thế và lực mới để Ninh Bình phát triển nhanh, bền vững trên con đường hội nhập.

Trang Hà

Các tin khác