Banner chính
Thứ Bảy, 25/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Đoàn công tác Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam làm việc tại tỉnh Ninh Bình

Thứ Sáu, 31/05/2013
Ngày 29/5, Đoàn công tác Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam do GS.VS.TSKH Đặng Vũ Minh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam làm Trưởng đoàn đã làm việc với Tỉnh ủy Ninh Bình về khảo sát, đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Cùng tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo: Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ cùng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp Hội).

Đoàn đã nghe báo cáo kết quả 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” (Nghị quyết). Báo cáo nêu rõ: Sau khi Nghị quyết được ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện Nghị quyết một cách có hiệu quả như: tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt và học tập Nghị quyết cho cán bộ chủ chốt của tỉnh, đồng thời xây dựng các văn bản thực hiện Nghị quyết (Kế hoạch số 66 -KH/TU ngày 29/8/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X”; Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 21/10/2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”…). Việc triển khai Nghị quyết luôn được gắn liền với việc thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) “về tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Từ khi triển khai, thực hiện Nghị quyết cho đến nay, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho trí thức nói chung và cho Liên hiệp Hội tỉnh nói riêng hoạt động và phát triển. Tỉnh đã thực hiện chính sách trọng dụng, đãi ngộ và tôn vinh đội ngũ trí thức nhằm khuyến khích động viên nhân dân và đội ngũ trí thức khoa học công nghệ phát huy trí tuệ đóng góp cho sự phát triển của tỉnh như: phát động, xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài Đinh Bộ Lĩnh với số tiền trên 21 tỷ đồng; giao Liên hiệp Hội tỉnh là cơ quan thường trực: Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Hoa Lư, Hội thi sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi sáng tạo dành cho Thanh, thiếu niên và nhi đồng, Giải thưởng sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Tạo chuyển biến căn bản trong đào tạo, bồi dưỡng trí thức: Thực hiện có hiệu quả đề án đào tạo sau đại học; Đổi mới giáo dục và đào tạo theo sự chỉ đạo của Trung ương; Cử cán bộ diện quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, quy hoạch cấp ủy đi học các lớp cử nhân, cao cấp lý luận chính trị và quản lý Nhà nước…Bên cạnh đó, Tỉnh cũng đã quan tâm, phát huy tiềm năng của đội ngũ trí thức thông qua việc tư vấn, phản biện, góp ý vào báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng các cấp; một số dự án, đề án lớn phát triển kinh tế xã hội của tỉnh...

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc với đoàn công tác Liên hiệp Hội Việt Nam

Tại buổi làm việc, đã có nhiều ý kiến trao đổi và đề xuất đối với Liên hiệp Hội Việt Nam và với tỉnh về các vấn đề liên quan đến sự phát triển của Liên hiệp Hội như: cần bổ sung cán bộ có trình độ chuyên môn; bổ sung thêm kinh phí hoạt động; xác định rõ cơ chế phối hợp hoạt động giữa Liên hiệp Hội và các Hội thành viên…Cùng trao đổi tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Quốc Luật, Chủ tịch Liên hiệp Hội Ninh Bình đã khẳng định những kết quả mà Liên hiệp Hội tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời kiến nghị với Liên hiệp Hội Việt Nam thời gian tới cần tập trung xác định vị trí, vai trò của Liên hiệp Hội là tổ chức chính trị - xã hội (từ Trung ương đến địa phương) theo đúng tinh thần mà Chỉ thị 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị đã nêu. Đặc biệt, đề nghị Liên hiệp Hội Việt Nam có hướng dẫn trong việc chỉ đạo, xây dựng cơ cấu tổ chức cơ quan Liên hiệp Hội địa phương theo mô hình thống nhất trong toàn quốc. Đồng chí hy vọng rằng, qua việc khảo sát, đánh giá Nghị quyết, Liên hiệp Hội Việt Nam sẽ có buổi làm việc hiệu quả với cấp trên để hệ thống Liên hiệp Hội thật sự là nơi tập hợp đội ngũ trí thức của nước nhà.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Trong 5 năm vừa qua, tỉnh Ninh Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tương đối tốt Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tuy nhiên để thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết 27, đồng chí kiến nghị với Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam: Cần có sự chuyển hóa từ Trung ương tới địa phương trong việc xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ mới, phải có những cơ chế, chính sách để khuyến khích, thu hút đội ngũ trí thức hoạt động, nghiên cứu trong các lĩnh vực khoa học công nghệ; tư vấn, phản biện và giám định xã hội; Tham mưu và đề nghị các bộ, ngành Trung ương sớm thể chế hóa các chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng đội ngũ trí thức. Đề nghị Liên hiệp Hội Việt Nam cần có một cơ chế phối hợp hoạt động, quy định rõ quyền hạn, trách nhiệm giữa Liên hiệp Hội với các Hội thành viên để có thể tập hợp và phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức vào sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và của Ninh Bình nói riêng...

Kết thúc buổi làm việc, GS.VS.TSKH Đặng Vũ Minh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam đã bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả mà tỉnh Ninh Bình đã đạt được sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và mong rằng Liên hiệp Hội tỉnh Ninh Bình tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ tập hợp và phát huy đội ngũ trí thức trong xây dựng đất nước. Những ý kiến, kiến nghị tại buổi làm việc, đồng chí sẽ trình lên cấp trên để tỉnh sớm có sự hỗ trợ nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc hiện nay.

Thu Hằng

Các tin khác