Banner chính
Thứ Tư, 29/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Đội ngũ trí thức Ninh Bình trong công cuộc phát triển nền KH&KT tỉnh nhà

Thứ Tư, 18/06/2014
 Tại Nghị quyết TW 7 (khóa X) của Đảng về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã khẳng định, nhấn mạnh và thể hiện những quan điểm rõ ràng trong việc xây dựng đội ngũ trí thức những năm tới: “Trí thức là những người lao động bằng trí óc, có trình độ học vấn cao về lĩnh vực chuyên môn nhất định, có năng lực độc lập, sáng tạo, truyền bá và làm giàu tri thức, tạo ra những sản phẩm tinh thần và vật chất có giá trị đối với xã hội”.

Đội ngũ trí thức Ninh Bình có cơ quan đại diện là Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh. Với mục đích nhằm phát huy sức mạnh sáng tạo của đội ngũ trí thức, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Ninh Bình (Liên hiệp hội) được thành lập từ năm 1998 chính là chiếc cầu nối, là địa chỉ đáng tin cậy tập hợp và đoàn kết đội ngũ trí thức Khoa học công nghệ (KHCN).

Trong những năm gần đây, nhất là từ khi thực hiện thành công công cuộc đổi mới đất nước, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều Chủ trương đường lối chính sách, nhiều Chỉ thị, Nghị quyết quan trọng về KHCN... Thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của mình, Liên hiệp hội Ninh Bình không ngừng vươn lên, góp phần đẩy mạnh sự phát triển của tỉnh trên nhiều lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, chính trị... đặc biệt là khoa học kỹ thuật

Những đóng góp của đội ngũ trí thức Ninh Bình:Đội ngũ trí thức Ninh Bình có trình độ chuyên môn từ cao đẳng chiếm số lượng lớn, có nhiều Thạc sĩ, Tiến sĩ, riêng số lượng Giáo sư và Phó Giáo sư là người Ninh Bình tính đến năm 2011, có 228 người, trong đó có 41 người là giáo sư, chiếm 17,5%. Giáo sư và Phó Giáo sư là nữ có 23 người, chiếm hơn 10%. Đây là “tài sản” vô cùng quý giá của quê hương đất nước. Họ đã cống hiến trí tuệ của mình cho khoa học ở tất cả các lĩnh vực khoa học xã hội và khoa học tự nhiên.Có thể nói trong mỗi công trình của đất nước, mỗi chặng đường phát triển kinh tế - xã hội của đất nước của tỉnh Ninh Bình đều có sự đóng góp rất to lớn của đội ngũ trí thức Ninh Bình. 

Bằng ý thức tự khẳng định mình, vượt mọi khó khăn gian khổ, Liên hiệp hội tỉnh không ngừng củng cố, phát triển hội thành viên và hội viên. Sau hơn 8 năm đi vào hoạt động, Liên hiệp hội đã có 17 hội thành viên với số lượng hội viên đông đảo. Có những hội thành viên hoạt động rất tích cực và phát triển như: Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường với trên 4.000 hội viên, Hội Khuyến học trên 161.812 hội viên, Hội Đông y với trên 1.000 hội viên, Hội Làm vườn trên 5.600 hội viên,..

Trong hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, đội ngũ trí thức tỉnh tham gia thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và bảo vệ môi trường; triển khai nhiều dự án điều tra cơ bản về môi trường, tập trung nghiên cứu ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ vào thực tiễn sản xuất, đời sống, nhiều chương trình, đề tài, dự án KH&CN của đội ngũ trí thức trong tỉnh được thực hiện có hiệu quả, các phong trào thi đua sáng tạo khoa học và công nghệ, sáng tạo kỹ thuật; hoạt động phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ cho nhân dân và cán bộ cơ sở trực tiếp chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật bằng nhiều biện pháp cụ thể đã góp phần phát triển các cộng đồng dân cư và xóa đói, giảm nghèo trong khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Nhiều đề tài dự án khoa học công nghệ cấp tỉnh trên nhiều lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp, nhiều đề tài dự án cấp bộ. Sau thời gian tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc, năm nào Liên hiệp hội cũng lựa chọn những pháp khoa học, có tính sáng tạo nhất đưa đi tham dự Giải thưởng Khoa học công nghệ Việt Nam. Có nhiều sáng kiến công trình KH&CN được ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh đã trở thành hoạt động thường niên của Liên hiệp hội. Riêng Hội thi lần VI đã nhận được 85 giải pháp công trình tham dự thuộc nhiều lĩnh vực đời sống như: Y dược, Công nghệ thông tin, Giáo dục, Nông lâm ngư nghiệp... trong đó có nhiều công trình giải pháp được đánh giá cao về tính thực tế, sáng tạo. Có 12 giải pháp tham dự Hội thi toàn quốc, các đề tài/giải pháp tiêu biểu như: Giải pháp “Đóng đinh nội tủy xương chày kín có chốt nhờ dụng cụ dẫn đường và thăm dò ống tủy tự chế” của tập thể Bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh thực hiện; “Thiết kế, chế tạo và hướng dẫn học sinh chế tạo dụng cụ, phương án tiến hành các thí nghiệm Vật lý phần nhiệt học lớp 10 THPT” do Thạc sỹ Vũ Đắc Toàn Trường THPT Kim Sơn A thực hiện; “Quản lý hệ thống công cụ dụng cụ và hệ thống đo đếm trên nền ứng dụng công nghệ thông tin” của tập thể cán bộ Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình thực hiện. Bên cạnh đó, Giải thưởng KHCN Hoa Lư lần đầu tiên được tổ chức với 32 giải pháp tham dự cũng là một hoạt động thu hút sự tham gia của đông đảo đội ngũ trí thức. Giải thưởng nhằm tôn vinh những công trình khoa học mang lại hiệu quả, lợi ích kinh tế xã hội cho tỉnh. 

Những kết quả trên đã khẳng định những đóng góp to lớn  và thiết thực của đội ngũ trí thức với sự phát triển nền khoa học kỹ thuật tỉnh, đưa tỉnh Ninh Bình từng bước phát triển vững chắc trên con đường hội nhập chung của cả nước. Hiện tại và trong tương lai, trí thức Ninh Bình cần nhận thức sâu sắc hơn nữa trách nhiệm của mình, thay đổi không chỉ trong cách nghĩ mà cả cách thực hiện, đi sát vào thực tiễn cuộc sống của nhân dân./.

Bích Đào
Các tin khác