Banner chính
Thứ Tư, 29/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Hội Điều dưỡng tỉnh Ninh Bình tổng kết công tác năm 2011, triển khai nhiệm vụ năm 2012

Thứ Năm, 23/02/2012
Ngày 9 tháng 02 năm 2012 Hội điều dưỡng tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2011, triển khai nhiệm vụ năm 2012. Đến dự Hội nghị có có đồng chí Vũ Văn Cẩn, Phó giám đốc Sở Y tế. Lê Hữu Quý, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, Vũ Đình Tụy, Phó chủ tịch thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh. Cùng dự có đại diện các cán bộ điều dưỡng Trưởng, Phó và cán bộ điều dưỡng điển hình trong tỉnh tới dự Hội nghị.

Tại Hội nghị đồng chí: Bùi Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội điều dưỡng tỉnh đã chỉ ra một số kết quả thiết thực mà Hội đã đạt được trong năm 2011 như:
1. Công tác tổ chức và phát triển Hội: Tổng số hội viên tính đến 31 tháng 12 năm 2011 là 1025 hội viên, số chi hội trực thuộc: 17 chi hội
2. Hoạt động chuyên môn:
-  Triển khai thực hiện tốt Thông tư 07/TT-BYT ngày 26/01/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn công tác Điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện; quy chế chuyên môn bệnh viện và không để xảy ra sai sót trong quá trình chăm sóc người bệnh.
- Công tác chăm sóc người bệnh toàn diện tại các Bệnh viện đã đáp ứng được những nhu cầu cần thiết của người bệnh và nâng cao chất lượng điều trị.
- Thực hiện nghiêm túc Quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp y tế.
- Triển khai Thông tư 18/2009/TT-BYT về việc hướng dẫn thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám chữa bệnh. Các hội viên đã thực hiện phòng ngừa chuẩn và xử lý chất thải y tế theo quy định trong quá trình chăm sóc người bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh.
3. Công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.
Các hoạt động đào tạo và đào tạo lại của các cấp hội trong thời gian qua đã mang lại những hiệu quả thiết thực, năng lực công tác điều dưỡng được nâng cao, được cập nhật những kiến thức mới, tạo được sự chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh. Hội điều dưỡng tỉnh đã phối hợp với Sở Y tế, Hội điều dưỡng Việt Nam tổ chức nhiều lớp tập huấn cho cán bộ hội viên về Quy chế chuyên môn; kỹ năng truyền thông giáo dục sức khỏe cho người bệnh; dự phòng và chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS và phòng ngừa chuẩn
Công tác nghiên cứu khoa học trong năm 2011 có 47 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp có sự tham gia của hội viên điều dưỡng đăng ký
4. Công tác thi đua khen thưởng: Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và tham gia tích cực các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao. Tiếp tục thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” triển khai học tập quy tắc ứng xử trong các đơn vị sự nghiệp y tế.
Bên cạnh những mặt đã đạt được trong năm 2011 đồng chí Chủ tịch Hội điều dưỡng tỉnh cũng nêu rõ những mặt còn hạn chế: Công tác chăm sóc người bệnh toàn diện tại các bệnh viện mới chỉ thực hiện trong giờ hành chính, gia đình người bệnh vẫn phải tham gia một số công việc chăm sóc người bệnh, trang thiết bị và nhân lực phục vụ cho công tác còn chưa đầy đủ; Thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại một số bệnh viện còn chưa tốt, xử lý chất thải chưa triệt để, phương tiện, trang thiết bị cho công tác này còn thiếu; Một số chi hội chưa thật sự chủ động trong các hoạt động đặc biệt là công tác đào tạo còn tâm lý ỷ lại hoặc trông chờ vào hội cấp trên, sinh hoạt chưa đều mang tính hình thức, lãnh đạo một số Chi hội chưa phát huy hết vai trò của mình, chỉ đạo triển khai công tác hội chưa đầy đủ, kịp thời.
Cùng với những kết quả và tồn tại trong năm 2011. Hội điều dưỡng tỉnh đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ và một số đề xuất kiến nghị năm 2012: Tiếp tục triển khai nhân rộng tới các Chi hội Điều dưỡng về công tác tuyên truyền giáo dục sức khoẻ cho người bệnh tại các buổi họp Hội đồng người bệnh cấp khoa, cấp bệnh viện; Phát động thi đua thực hiện tốt kỹ năng giao tiếp, văn hoá ứng xử trong các cơ sở y tế; Phối hợp với các đơn vị trong ngành Y tế triển khai đào tạo; Tiếp tục phối hợp với huyện Kim Sơn duy trì mô hình về chăm sóc và giảm kỳ thị cho người nhiễm HIV/AIDS tại xã Ân Hoà.
- Đề xuất kiến nghị:
+ Với Hội điều dưỡng Việt nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh: Hội điều dưỡng tỉnh Ninh Bình cần được quan tâm chỉ đạo thường xuyên hơn nữa về công tác nâng cao trình độ quản lý công tác hội, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp và nghiên cứu khoa học cho hội viên; Quan tâm đến chính sách cho cán bộ hoạt động công tác hội; Tiếp tục tạo điều kiện cho Hội Điều dưỡng tỉnh tham gia một số dự án để tạo nguồn kinh phí, trang bị thêm kiến thức về mọi lĩnh vực và phát huy tốt vai trò của hội viên trong công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân.
+ Với Sở Y tế tỉnh Ninh Bình: Tăng cường các lớp tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ cho các hội viên, mở các lớp đào tạo về quản lý điều dưỡng trong tỉnh để Điều dưỡng trưởng khoa của các đơn vị được tham gia đầy đủ, tạo điều kiện về kinh phí cho hội hoạt động.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị lãnh đạo Sở Y tế tỉnh đã biểu dương tinh thần của các cán bộ điều dưỡng trong tỉnh, và cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế, bất cập trong công tác chăm sóc sức khoẻ người bệnh tại các bệnh viện, các cơ sở khám chữa bệnh.
Kết thúc Hội nghị là phần trao giấy khen của Sở Y tế và Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh cho các cán bộ điều dưỡng có thành tích xuất sắc trong công tác điều dưỡng năm 2011.
 

Đ/c Vũ Đình Tụy - Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh trao Giấy khen cho cán bộ điều dưỡng tỉnh có thành tích xuất sắc năm 2011.

 

Các tin khác