Banner chính
Thứ Tư, 29/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Hội Luật gia tỉnh: nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

Thứ Hai, 02/12/2019
Phổ biến giáo dục pháp luật là một trong những chức năng, nhiệm vụ quan trọng của Hội Luật gia. Ngay từ đầu năm Thường vụ tỉnh Hội xây dựng nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật quán triệt, triển khai xuống các cấp Hội. Hội Luật gia các cấp đã phối hợp, lồng ghép thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật một cách đa dạng, phong phú như tổ chức hội nghị, tìm hiểu pháp luật, in ấn phát hành ấn phẩm, viết tin bài, mở chuyên mục trên phương tiện thông tin đại chúng. Nội dung tập trung vào các quy định của Hiến pháp, quyền nghĩa vụ của công dân, quyền và nghĩa vụ của các đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương, các luật mới ban hành, chính sách của Nhà nước và địa phương về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, tập trung vào vùng sâu, vùng xa còn khó khăn v.v…

Trong năm 2019 đã phối hợp tổ chức 400 hội nghị tuyên truyền pháp luật cho hơn 38.000 lượt cán bộ và nhân dân. Các chi hội trong khối cơ quan nhà nước tập trung tuyên truyền, giải thích chính sách pháp luật chuyên ngành như: chính sách thuế, tín dụng ngân hàng, quản lý đất đai v.v… cho hàng trăm lượt người.

Hội Luật gia các cấp đã thông qua thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đã đăng tải, phát hơn 2000 tin, bài tuyên truyền trên các chuyên trang, chuyên mục của các phương tiện thông tin đại chúng. Nội dung chủ yếu về công tác giải phóng mặt bằng, giao thông, xử lý vi phạm hành chính, văn bản pháp luật mới. Phối hợp xuất bản 4 bản tin An ninh trật tự có nội dung tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đến các đơn vị. Cấp phát hơn 1000 tờ rơi, tờ gấp, 521 cuốn tài liệu, tạp chí pháp luật. Chi hội Luật gia Công an tỉnh đã lồng ghép thực hiện 40 chuyên mục Truyền hình an ninh Ninh Bình, viết 658 tin, bài tuyên tuyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thông qua hoạt động xét xử, tư vấn pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân đã giải đáp, phổ biến giáo dục pháp luật cho hơn 500 người.

Công tác PBGDPL cho đối tượng đặc thù theo quy định của Luật Phổ biến giáo dục pháp luật

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù được Hội Luật gia quan tâm thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng địa bàn và từng nhóm đối tượng.

Phổ biến giáo dục pháp luật cho người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số đã được chú trọng. Thông qua các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, cung cấp tài liệu pháp luật; Hội Luật gia các cấp phối hợp với Phòng Tư pháp các huyện, thành phố tổ chức 125 hội nghị cho người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Trong đó Hội Luật gia huyện Nho Quan là tổ chức hội ở một huyện miền núi, có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống rất chú trọng đến công tác này. Trong năm qua huyện Hội đã phối hợp tổ chức 20 hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc Mường có hoàn cảnh điều kiện kinh tế khó khăn. Nội dung tuyên truyền chủ yếu tập trung vào các quy định của Hiến pháp 2013, Luật Lâm nghiệp, Bộ luật Dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình…

Phổ biến giáo dục pháp luật cho người lao động trong các doanh nghiệp cũng được Hội Luật gia các cấp chú trọng thực hiện. Trung tâm tư vấn pháp luật trực thuộc tỉnh Hội đã tổ chức 04 hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật cho 200 cán bộ, nhân viên công ty Môi trường và Dịch vụ đô thị. Hội Luật gia huyện, thành phố phối hợp với Phòng Tư pháp tổ chức 35 hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động tại 24 doanh nghiệp trên địa bàn. Nội dung tuyên truyền tập trung vào quy định của Bộ luật Lao động, bảo hiểm xã hội… Phối hợp biên soạn, cấp phát hơn 200 tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Luật An toàn vệ sinh lao động… cho công nhân, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh.

Một buổi tuyên truyền phổ  biến giáo dục pháp luật tại Trại giam Ninh Khánh

Phổ biến giáo dục pháp luật cho phạm nhân và người chấp hành xong án phạt tù là nhiệm vụ trọng tâm của Hội Luật gia. Thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và Hội Luật gia Việt Nam về việc phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, hỗ trợ cho phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù, người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng và Đề án “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù, người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 – 2021” Trong năm 2019 Trung tâm tư vấn pháp luật thuộc Tỉnh hội tổ chức 4 cuộc tuyên truyền tại Trại giam Ninh Khánh cho 359 phạm nhân về chính sách tái hòa nhập cộng đồng theo Nghị định 80/NĐ-CP của Chính phủ; 9 cuộc tuyên truyền tại Trại giam Công an tỉnh cho 395 phạm nhân. Chi hội Luật gia Công an tỉnh đã hỗ trợ thủ tục pháp lý cho 72 phạm nhân chuẩn bị chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng; hướng dẫn các xã, phường, thị trấn quản lý 1577 người chấp hành xong án phạt tù về địa phương tái hòa nhập cộng đồng. Các đối tượng bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người dân vùng dân tộc, nơi có điều kiện khó khăn được Chi hội quan tâm hỗ trợ tuyên truyền về các chính sách pháp luật giúp họ nắm vững và thực hiện đúng các quy định của pháp luật phục vụ lợi ích chính đáng của bản thân.

Ngoài ra, Trung tâm tư vấn pháp luật đã phối hợp với Hội Người khuyết tật huyện Yên Khánh, Hội Người khuyết tật tỉnh Ninh Bình tổ chức 02 cuộc tuyên truyền cho hơn 200 người khuyết tật trên địa bàn. Nội dung tuyên truyền gồm Luật Người Khuyết tật, các chính sách xã hội có liên quan.

Hoạt động tham gia tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của Hội Luật gia các cấp đã góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật, ý thức tự giác tuân thủ pháp luật của cán bộ và nhân dân, tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Nguyễn Mai - Hội Luật gia

Các tin khác